preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
Actiefkoolfiltratie/adsorptie

Actiefkoolfiltratie/adsorptie

Actieve kool is een product met grote adsorptie eigenschappen waarmee tal van stoffen uit water en lucht verwijderd kunnen worden. Enkele van deze stoffen betreffen:
  • organische microverontreinigingen, gechloreerde koolwaterstoffen, oplosmiddelen, detergenten, pesticiden, opgeloste olie, etc.;
  • geurstoffen;
  • zware metalen
  • cyaniden
  • kleur- en smaakstoffen (humuszuren).

    Ten behoeve van waterbehandeling wordt actieve kool vaak als filtermateriaal in filterketels toegepast. Deze filterketels worden meestentijds, net als zandfilters, teruggespoeld om aanwezig zwevende stof te verwijderen.    

koolfilter
Zodra het actieve kool verzadigd is en daardoor geen adsorptievermogen meer heeft, dient deze vervangen te worden. Het verzadigde actieve kool kan geregenereerd worden en na regeneratie weer toegepast worden.