preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
aerobe biologische behandeling

Aërobe biologische behandeling

Bij een aërobe biologische behandeling worden biologisch afbreekbare stoffen in een zuurstofrijke omgeving door micro-organismen afgebroken tot onder andere koolzuur en nieuwe biomassa; een dergelijk systeem wordt ook wel een actief slibsysteem genoemd. Naast het afbreken van organische bestanddelen kan ook stikstof (ammonium en organisch gebonden stikstof) biologisch worden afgebroken tot stikstofgas (deels anaëroob). biorotor_2
Het inbrengen van zuurstof in een actoef slibsysteem kan geforceerd plaatsvinden (beluchte tank: bioreactor) of op een natuurlijke wijze via een biorotor (inbrengen van lucht via rotoren van op dragermateriaal gehecht biomassa).