preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
Afvalwater (oud)

Afvalwater

Elk afvalwater is uniek! Geen enkel water komt in zoveel samenstellingen voor als afvalwater. De specifieke behandeling van uw Afvalwater wordt niet alleen bepaald door de samenstelling. U moet voldoen aan de wettelijke eisen voor lozing van het afvalwater en bovenal moet het voor u een economisch verantwoorde zuivering zijn.
 
Inventarisatie van het wateraanbod en de watervraag binnen een bedrijf geeft inzicht in de optimalisatiemogelijkheden en de diverse beschikbare alternatieven ter verbetering (kwaliteit, kosten, capaciteit, etc.).
De deskundigheid van Logisticon garandeert u dat de uitkomst van de inventarisatie een reëel en vooral praktisch beeld geeft van uw mogelijkheden. U krijgt niet alleen een rapportage afgewogen maar ook, indien gewenst, een zekerheid gevende bevestiging in de vorm van het inzetten van tijdelijke pilotinstallaties. 
afvalwater_tankwagen
 

Lozingseisen & hergebruik

De noodzaak tot het zuiveren van afvalwater is wettelijk vastgelegd. Verontreiniging van oppervlaktewater moet voorkomen worden. Veelal wordt afvalwater geloosd op het riool waarvoor geen eigen zuivering noodzakelijk is. Bij aanwezigheid van een eigen zuivering zijn lozing op een rivier of het hergebruik van afvalwater mogelijk. afvalwater 
  Riool Oppervlaktewater Hergebruik
Kosten lozing plusplusplus plus 0/plus
Kosten zuivering plus plusplusplus plusplus
Moeilijkheidsgraad vergunningen plus plusplusplus 0
 
De kosten voor zuivering van afvalwater zijn afhankelijk van de aard van het afvalwater. Bepalend zijn de "vervuilingsvracht" en de capaciteit. Door optimalisatie van uw waterhuishouding zijn de kosten voor lozing en eigen zuivering te reduceren. Naast het uitvoeren van een waterscan is een milieuzorgsysteem van groot belang. Van belang zijn dan:
  • Stoffen in het afvalwater
  • Bronnen
  • Bijzondere risico’s
Centraal daarbij moet ook zijn het voorkomen van een ongecontroleerde lozing door een calamiteit.
 

Verdienen op afvalwater

Geld verdienen aan afvalwater? Dat kan toch niet!
 
Toch wel. Als u nu afvalwater loost op het riool dan betaalt u veelal een forse heffing. Deze heffing kunt u reduceren door een interne sanering en door het voorzien in een eigen waterzuivering. Optimaal is het scheiden van waterstromen aan de bron. Een zuivering wordt effectiever, en daarmee maakt u het hergebruiken van water in uw proces mogelijk.

Voor het bepalen van de rentabiliteit van een eigen waterzuivering is het belangrijk om de kosten van de gehele levenscyclus te bepalen. Naast de nieuwbouwkosten spelen de exploitatiekosten een zeer belangrijke rol, zoals:
afvalwater
  • Energiekosten;
  • Chemicalien;
  • Slibverwerking.
 
Het bepalen van de laagste kosten vereist veel inzicht in de mogelijke zuiveringsprocessen. Een uitstekend hulpmiddel hierbij is het uitvoeren van pilotproeven. LWT heeft de beschikking over deze installaties, en de expertise voor het uitvoeren van deze proeven. Daarmee wordt u voorgerekend dat u inderdaad geld kunt verdienen aan uw afvalwater!

Een mooi voorbeeld van kosten besparing is een project dat wij hebben uitgevoerd bij de Bioderij. Hierbij konden we de kosten voor het lozen van afvalwater beduidend verlagen.
Zie Referentie: "Kosten voor afvalwater lozing Bioderij verlaagd"

Een ander voorbeeld is de DEMON reactor (DE-amMONnificatie).
Dit is een kosteneffectieve technologie voor de verwijdering van stikstofverbindingen uit afvalwater met een hoge ammoniumconcentratie, door middel van nitrificatie en autotrofe denitrificatie. Samen met Grontmij heeft Logisticon bij de RWZI in Apeldoorn een zuivering gerealiseerd die energie neutraal kan werken.
Zie Referentie: "De ammonificatie Waterschap Veluwe"
Of  Aquaclinic:"DEMON (DE-amMONnificatie)"
 
top