preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
Anaërobe biologische behandeling

Anaërobe biologische behandeling

Bij anaërobe afbraak van biologisch afbreekbare stoffen vindt de afbraak in tegenstelling tot een aërobe biologische zuivering onder zuurstofarme / zuurstofloze condities plaats. Naast koolzuur en biomassa zetten de bacteriën de afbreekbare stoffen ook om in methaan. Onder anaërobe condities bestaat bovendien de mogelijkheid om stikstof in de vorm van nitraat af te breken tot stikstofgas.

Een ander belangrijk kenmerk is dat bij een anaëroob proces minder slib, maar daarentegen veel meer (bio)gas vrijkomt dan bij een aëroob proces.

Het anaërobe proces vindt plaats in afgesloten bioreactoren waarbij voorzieningen zijn aangebracht om het geproduceerde biogas te kunnen afvoeren.
bioreactor