preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen bij Logisticon

Doelstelling

Duurzaam ondernemen en milieuzorg is een onlosmakelijk onderdeel van de organisatie van Logisticon Water Treatment& Logisticon Verhuur en onze medewerkers. Het heeft tot doel milieueffecten van onze activiteiten, producten en diensten te herkennen, te kwantificeren en te beheersen om zodoende de milieuprestaties continu te verbeteren, door middel van:
 • Beperken milieu-invloed
 • Reduceren energiegebruik
 • Verlagen CO2 uitstoot
 • Verhogen milieubewustzijn
 • Innovatie

Milieubeleid en Duurzaam ondernemen

Ons milieubeleid en ondernemen is er op gericht om duurzaam te ontwikkelen, in te kopen en te produceren met een evenwichtige balans tussen milieu, financiën en sociaal welzijn. Wij streven naar een minimale, of zelfs het voorkomen van, milieuoverlast en/of schadelijke (blijvende) effecten voor mens en omgeving.
Voor Logisticon is het ontwikkelen en produceren van duurzame installaties een standaard manier van werken. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het kiezen van energietechnisch de beste oplossingen tijdens de volledige levenscyclus. In samenwerking met klanten en leveranciers wordt de implementatie van de beste producten nagestreefd, met het hoogst mogelijk efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen. Daarnaast bevorderen wij een milieubewuste houding door informatie en opleiding.
 
Sinds oktober 2013 is waarborging voor milieuzorg en duurzaamheid door ons verankerd in het milieuzorgsysteem ISO14001.
 
Vanaf begin 2013 heeft Logisticon haar energieverbruik volledig ‘vergroend’ en neemt alleen nog maar  Ecogas en windenergie af.

Logisticon pakt Duurzaam aan

Ontwerp en offertestadium

Vast onderdeel van een ontwerp is het bepalen van de Life Cycle Costs, waarbij met name chemicaliën en energie de belangrijkste parameters zijn. Ook in het offertestadium wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed, onder andere op basis van door ons ontwikkelde standaard tools. Zo heeft Logisticon een uitgebreid track record waar ze haar klanten heeft weten te motiveren een andere en betere oplossing te kiezen dan dat de klant in eerste instantie zelf voor ogen had. Deze innovatieve oplossingen worden zorgvuldig geëvalueerd in samenspraak met de klant en de mogelijke leveranciers. Hierbij gaat het niet alleen om investeringskosten, maar juist om de totale kosten van het hebben, bedrijven en onderhouden van de installatie(s). Ook wel aangeduid als TCO (Total Cost of Ownership). Verlaging van operationele kosten, onderhoud en vervanging zijn hierbij cruciaal. Dit heeft vaak ook een direct positief milieueffect.

Productieafdeling

Op de productieafdeling wordt geïnvesteerd in en gewerkt met apparatuur volgens de laatste stand der techniek. Verder wordt constant geïnvesteerd in nieuwe productieapparatuur dat energie bespaart en tevens de kwaliteit verbetert. Zo is om onnodig zaag- en laswerk (en dus verlies van materiaal) in leidingwerk te voorkomen een uithaalmachine aangeschaft (T-drill-machine).
Al jaren worden de diverse afvalstromen gescheiden en chemicaliën apart opgeslagen in lekbakken. Ook worden in diverse ruimten spaarlampen gebruikt en zijn in alle kantoorruimten bewegingschakelaars op de verlichting gezet. Tevens wordt constant het werkmilieu van het personeel in de werkplaatsen en op de bouwvloer beoordeeld en indien mogelijk verbeterd, zoals in 2010, 2011 en 2013:
 • de verlichting in de productiehallen is vervangen waardoor de lichtopbrengst op de werkvloer werd verbeterd met 28% en tevens een jaarlijkse energiebesparing van 17.900 kWh werd gerealiseerd;
 • een nieuwe en grote luchtzuivering is aangebracht die omgevingslucht in de werkplaats continu reinigt en er door recirculatie voor zorgt dat in koude periodes geen warmte meer verloren gaat;
 • warmtewerende folie op de ramen is aangebracht waardoor minder koeling in de zomer nodig is.
 • is geïnvesteerd in een eigen RVS beitserij, aparte chemicaliënopslag en waterdichte wasplaats. Hiermee wordt frequent transport naar een externe beitserij voorkomen, veilige opslag van chemicaliën bewerkstelligd en vervuiling van de ondergrond voorkomen.

Innovatieve projecten

Om duurzaam te (blijven) ondernemen is Logisticon altijd op zoek naar de nieuwste stand van de techniek. Hieraan wordt een groot deel van het Research& Development (R&D) budget besteed. Standaard zijn in onze onderzoeken projecten opgenomen voor optimalisatie van de bedrijfsvoering en vermindering van (chemische) reinigingen van membranen. Daarnaast wordt alleen en in samenwerking met klanten en toeleveranciers constant gewerkt aan verbeteringen van processen, waarbij de 3 P’s altijd weer terugkomen (People, Planet, Profit).

Toekomst

Op dit moment werkt Logisticon samen met anderen aan de ontwikkeling van nieuwe technieken, waaronder:
 • Keramische membraanfiltratie (voor vergroting van de mogelijkheid om water te reinigen dat anders onbehandelbaar zou zijn);
 • Memstill (energie-efficiënte manier van ontzouting van water);
 • Resfood: duurzaam hergebruik van water in de voedingsmiddelen industrie
 • Puro concept. Een omgekeerde osmose installatie in een put met een verwachtte energiebesparing van 40%.

C2C en 3P’s

Cradle-to-Cradle beïnvloed ons denken over functionaliteit van installaties. Niet alleen ontwerp en bouw staan centraal, maar ook het eind van de levensfunctie moet worden meegenomen. Diverse leveranciers beginnen al oplossingen in deze richting uit te werken en Logisticon is altijd klaar om deze innovaties te implementeren. Maar ook het denken in de 3 P’s (People, Planet en Profit) moet verder worden uitgewerkt. Het is onze uitdaging om in een relatief statische markt deze nieuwe ontwikkelingen een echte impuls te laten zijn voor nog duurzamere projecten.

Milieuzorg in ons kwaliteitshandboek

In het belang van de kwaliteit van onze producten en diensten, maar met name ook voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, onderaannemers en derden, dienen de arbeidsomstandigheden en de daaraan verbonden zorg voor de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en het milieu de hoogste prioriteit te krijgen. Persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade dient altijd voorkomen te worden. Hiervoor zijn procedures en richtlijnen opgesteld conform de meest recente norm ISO9001, ISO14001 en VCA** en zijn vastgelegd in ons Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidshandboek.
Jaarlijks wordt met de directie het KAM-systeem besproken. De resultaten van dit management review worden verwerkt in het interne KAM-jaarverslag.
 
 
logo_Logisticon_Water_Treatment_2014
 
logo_ISO9001-ISO14001-VCA2_kleur
 
Leerbedrijf_kenteq_erkend
 
Download hier de Code of Conduct van Logisticon Water Treatment