preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
DWP

DWP Botlek

Nederlands grootste demiwater installatie in recordtijd gebouwd

In de Rotterdamse haven is Nederlands grootste gedemineraliseerd water installatie door Evides Industriewater gerealiseerd met een capaciteit van 1.400 m3/h. De DWP installatie (Demi Water Plant) is in record tijd van 14 maanden ontworpen en gebouwd in het Rotterdam Botlek gebied, locatie Huntsman Rozenburg. Door de unieke samenwerking in bouwteam verband tussen de contractpartijen, waarbij Logisticon Waterbehandeling en haar zusterbedrijf Elmon elektrotechniek zorgden voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische  demi-installatie, is uiteindelijk de eerste fase van de zuiveringsinstallatie vóór de deadline van 31 december 2009 al begin december 2009 opgestart. DWP_plant_Botlek_Birdseyeview_2
Binnen een week was een productiecapaciteit van 1.000 m3/uur gezekerd en kon eind december 2009 de volledige vraag van vijftien bedrijven geborgd. Een belangrijke milestone in dit project is hiermee behaald: nog vóór de geplande contractdatum van 1 januari 2010 kan Evides een stabiele, bedrijfszekere levering van hoge kwaliteit water garanderen.


Realisatie in 2 fases

In 2008 is Evides Industriewater gestart met ontwerp van een 1.400 m3/uur demi-installatie (< 4 µS/cm), de DWP Botlek installatie. De installatie zal water uit het nabij gelegen Brielse Meer gebruiken, dat middels een combinatie van membraanfiltratie en ionenwisselingstechnologie zal worden ontzout.  Als back-up zal drinkwater gebruikt worden.
Het hele project stond onder hoge tijdsdruk. Daarom is ervoor gekozen het project in 2 fasen uit te voeren. De eerste fase betrof een complete Demi Water Plant welke uit drinkwater gedemineraliseerd water produceert. De tweede fase omvat een voorzuivering die het oppervlakte water uit het Brielse Meer voor zal zuiveren zodat het geschikt is als voedingswater voor de DWP plant van fase 1. De bouw van deze 2de fase is gestart in januari 2010.
Het gedemineraliseerde water wordt nu vanuit de DWP middels het bestaande deminet gedistribueerd aan een aantal raffinaderijen en een tiental chemische bedrijven. Klanten zijn o.a BP, ExxonMobil, Q8KPE en Akzo Nobel. Naast demiwater zal ook separaat onthard water aan Huntsman worden geleverd.

Unieke samenwerking van ontwerp tot oplevering

De doelstelling van het DWP project was zeer ambitieus. Op basis van een voorontwerp in 14 maanden tijd het ontwerp completeren, detailleren en vervolgens bouwen en opstarten. Het begon met een aanbesteding in zeer beperkte concurrentie waarbij de planning leidend was. Doorslaggevend voor de opdracht aan Logisticon was naast de open prijs calculatie ook de goede voorbereiding en de Rotterdamse ‘hands-on’ mentaliteit van Logisticon en Elmon.
De basis van de uitvoering was en planningsanalyse welke tot doel had de kortste doorlooptijd per procesonderdeel te realiseren. De elementen van een dergelijke analyse zijn uiteraard levertijd en montagetijd, maar vooral de samenhang tussen de procesdelen. Deze samenhang was niet alleen voor de test- en opstartfase van belang, ook voor het ontwerp was de wisselwerking tussen onderdelen zeer belangrijk.
De integratie van de elektrotechnische werkzaamheden was zodanig dat de E werkzaamheden zo nauw mogelijk aansloten op de werktuigbouwkundige montage. Maar ook de coördinatie met de civiele bouw was uiteraard een zeer belangrijk aandachtspunt. In een unieke wisselwerking tussen alle betrokken partijen was hier een eenduidige bouwplanning uit voortgevloeid. Het resultaat was bijvoorbeeld dat de “long delivery items” (zoals pompen en drukvaten) al binnen een maand na de start van de ontwerp werkzaamheden besteld zijn. DWP_plant_Botlek_Birdseyeview_1
Verder was er een uitgebreid 3D ontwerp gemaakt en waren de werkzaamheden zoveel mogelijk als “prefab” uitgevoerd zodat de organisatie op de bouwplaats optimaal onder controle kon worden gehouden. Dit gold bijvoorbeeld voor de RO skids, maar ook voor de in kunststof uitgevoerde filterfronten. DWP_Botlek_3D

Ontwerp gebaseerd op leveringzekerheid en kwaliteit

Het technische ontwerp is gebaseerd op een volledig geautomatiseerd bedrijf, waarbij levering en productie plaatsvindt gedurende 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Operators van EIW zijn verantwoordelijk voor dagelijkse bedrijfsvoering, alarmopvolging en onderhoud. Door het ontwerp zo te maken dat er voldoende redundantie in het ontwerp zit, naast een grote opslag en distributiepompen wordt de leveringszekerheid gewaarborgd.  Deze hoge mate van leveringzekerheid garantie is voor de afnemers van het demiwater een voorwaarde. Dit komt tot uitdrukking in alle facetten van het ontwerp:
 • Het ingenomen oppervlakte water vanaf het pompstation Geervliet wordt met twee parallelle leidingen naar het Huntsman-terrein getransporteerd.
 • De gegarandeerde capaciteit is 1400 m3/h, maar het globaal ontwerp bestaat uit 8 straten van elk 200 m3/h. (N 1)
 • Grote opslag capaciteit van demi water  in combinatie met redundante distributie pompen en aansluitingen op het bestaande desti-net.
 • Back-up scenario waarbij oppervlakte water vervangen kan worden voor drinkwater
 • Redundantie van de complete elektrische voedingstructuur, besturingsysteem en installatie:
 • 2 x 2,5 MVA trafo’s en tevens een noodstroom aggregaat en ook nog een UPS installatie en dubbele glasvezel netten.

Verder komt de robuustheid van het ontwerp tot uitdrukking in diverse proces ontwerpdetails zoals:
 • Vooraf was ter verificatie van het ontwerp en operationele parameters in een proefhal een complete pilot zuivering door Logisticon gebouwd en door Evides gedurende een periode van 1 jaar bedreven.
 • De ontharders zijn uitgevoerd met een sub-surface wash verdeler om eventueel geaccumuleerde zwevende stoffen te verwijderen zonder dat een volledige backwash nodig is.
 • De ontharders kunnen gebypassed worden door anti-scalant te gebruiken
 • De omgekeerde osmose installatie is uitgevoerd met een unieke eerste stap verticale RO installatie welke op traditionele wijze bedreven kan worden, maar ook met lucht gespoeld kan worden om de operationele kosten te kunnen verlagen.
 • De geproduceerde demi waterkwaliteit is op een aantal componenten beter dan de gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteit af fabriek (o.a. 0,2 µS/cm en 30 ppb silica) is veel hoger dan de gegarandeerde kwaliteit naar bij de eindklant, omdat het water door opslag en distributie in kwaliteit iets achteruit kan gaan.
 • Toepassing van verschillende technologieën die deels de werking van de voorgaande zuivering kunnen opvangen (ontharders d.m.v. ionenwisseling, omgekeerde osmose membraan techniek en mengbed polishing d.m.v. ionenwisseling)
 
TOP FOTO'S LINKS FOLDER
 

FOTO's - DWP in beeld

Hieronder kunt u een indruk krijgen van het DWP project.
Door een foto aan te klikken opent deze vergroot in een apart scherm.
 
Logisticon_vertikale_RO_bij_DWP_Botlek   Logisticon_mengbed_ionenwisselaars_bij_DWP_Botlek
Vertikale RO bij DWP Botlek   Mengbed Ionenwisselaars
Logisticon_ontharders_bij_DWP_Botlek   Logisticon_Hoge_drukpompen_RO_bij_DWP_Botlek
Logisticon ontharders bij DWP Botlek   Hogedruk pompen RO
Logisticon_Omgekeerde_osmose_DWP_Botlek   Logisticon_chemicalien_dosering_1_bij_DWP_Botlek
Logisticon Omgekeerde osmose DWP Botlek   Chemicalien dosering
DWP_plant_Botlek_Birdseyeview_1   DWP_plant_Botlek_Birdseyeview_2
DWP plant Botlek   vanuit de lucht
 
 
TOP FOTO'S LINKS FOLDER
 

LINKS - Extra informatie omtrent het DWP project

 
Evides Industrie Water
Evides Nieuws - Vliegende Start DWP
www.dwp-botlek.nl
Profnews - Artikel
 
Dura Vermeer Beton en Waterbouw
Project Informatie
 
ITT Lowara 
ITT Loware levert pompen December 2010 (website ITT)
ITT Loware levert pompen (PDF)
 
H2O
H2O nr 05 2010 (PDF)
www.vakbladh2o.nl
 
WaterForum Media
Artikel Demiwater plant  Januari 2010 (PDF)
 
Umwelt Magazin 
Artikel DWP Project  Maart 2010 - Duits (PDF) 
 
Fluids Processing 
www.fluidsprocessing.nl/vakblad/nummer2010-02 
Artikel Evides Vakblad 02  (PDF)
 
Europoort Kringen 
Artikel Maart 2010  (PDF) 
 
 
TOP FOTO'S LINKS FOLDER