preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken

Een goed begin

 

NIEUWS

Een goed begin
 

20 september 2010 werd bij Oasen een aftrapbijeenkomst voor het PURO project gehouden. In augustus werd bekend dat het plan voor een energiezuinige Reverse Osmosis installatie in een grondwaterput de eerste prijs kreeg in de InnoWATOR subsidieregeling. Vooruitlopend op de definitieve subsidie-beschikking van agentschap.nl van het ministerie van Economische Zaken, hebben de projectpartners alvast werkafspraken gemaakt. Belangrijke punten waren de planning, de onderlinge afstemming van de werkpakketten en de inhoudelijke invulling van het project. 

Expertises
Uit de gehouden presentaties bleek nogmaals dat het consortium bestaat uit partijen met elkaar aanvullende expertises Logisticon Waterbehandeling en de TU Delft  weten als geen ander hoe je RO installaties ontwerpt en bouwt, grondboorbedrijf Haitjema op haar beurt weet veel en kan (ook bijzondere) putten boren en Waternet heeft samen met de TU Delft de "state of the art" kennis rond het gedrag van zout water in de ondergrond. Oasen als laatste in de rij heeft vanuit de verwachte verzilting als drinkwaterbedrijf de behoefte om de zuiveringstechniek voor brak water te verbeteren en gelijktijdig een duurzame oplossing voor de zoute reststroom (brijn) te vinden. Al eerder heeft Oasen als eerste in Nederland een anaerobe omgekeerde osmose installatie gebruikt en door Logisticon laten ontwerpen en bouwen, voor de deel ontzouting bij de productie van drinkwater. De PURO oplossing (Put RO) ook aan anaerobe RO zou zoals zal blijken gelijktijdig een oplossing kunnen vormen voor de glastuinbouw in het westland. 
Warmtepomp
   
klik om te vergroten klik om te vergroten
Zie ook het artikel in vakblad NPT procestechnologie van November 2010
 
lees ook:
Artikel op de website van Oasen Drinkwater
Eerste prijs voor verticale RO installatie in grondwaterput - (PDF, 665kB)
 

Terug naar het overzicht