preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken

Huizinga opent installatie met de grootste zandfilters ter wereld

PERSBERICHT

NIEUWS

Huizinga opent op 17 juni 2009 installatie met de grootste zandfilters ter wereld op RWZI Harderwijk
 
Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat opent op 17 juni de uitbreiding van de zuiveringsinstallatie van Waterschap Veluwe in Harderwijk. Op het terrein is een nieuwe innovatieve zandfiltratie geplaatst. De installatie, met de grootste filters in de wereld, moet het fosfaatgehalte van het effluent van de installatie terugbrengen tot onder de 0,2 milligram per liter. Het is één van de maatregelen vanuit het Integrale Inrichtingenplan Veluwe Randmeren (IIVR) om de algen in de Veluwse Randmeren te kunnen bestrijden. Ook Waterschap Vallei en Eem is hard bezig om het fosfaatgehalte van het effluent in dit kader terug te brengen. Harderwijk_1
 

Dubbele laag
Op de zuiveringsinstallatie van Harderwijk heeft combinatie Visser en Smit Hanab/ Logisticon Waterbehandeling twee zogenaamde dubbellaagse cellenfilters geplaatst, ook wel Automatic Backwash Filters genoemd. Ze beslaan ieder een oppervlakte van zo'n 180 vierkante meter en zijn opgedeeld 43 cellen. Deze cellen worden één voor één automatisch teruggespoeld, zodat het filter tijdens terugspoeling nooit geheel uit bedrijf hoeft. De spoeling van de cellen kan met zowel lucht als met water plaatsvinden. De vulling van cellen bestaat uit twee lagen: hydroanthraciet, dat de meeste vervuilingen opvangt, boven en zand onder.

Beste uit de bus
Visser en Smit Hanab en Logisticon kwamen bij de aanbesteding, waaraan zes combinaties meededen, als beste uit de bus. Gekeken is naar onder meer investerings- en operationele kosten, procesontwerp, toekomstperspectief en plan van aanpak. Binnen het contract houdt de aannemer het waterschap op de hoogte van de vorderingen. De bouwtijd van deze grote installatie is tot een jaar teruggebracht doordat de betonconstructies al werden gestort, terwijl de electro-mechanische detail engineering nog plaatsvond.

Inregelen
Op dit moment zijn de technici de installatie aan het inregelen. Ze controleren of de elektronica goed werkt, of de besturing op de spoelbrug in orde is, of het spoelen van de cellen goed gaat en of de kop van het spoelmechanisme precies boven de cel terecht komt. Behalve de zandfiltratie is er ook een nieuwe nabezinktank gebouwd van 38 meter. Die heeft een tweeledig doel. Het spoelwater van de nafilters komt er terecht, en komt er gezuiverd weer uit, en bij heftige regenval wordt door deze tank de belasting van de overige nabezinkers verlaagd, waardoor de filters niet te maken krijgen met slibuitspoeling en daardoor veroorzaakte overbelasting.

Spanning
De capaciteit van de zandfiltratie is veilig uitgelegd op 2050 kubieke meter per uur maar bedraagt waarschijnlijk rond de 3000 kuub per uur, terwijl de capaciteit van de RWZI Harderwijk als geheel circa 5.000 kuub per uur is. Net als bij elke zandfiltratie is er een bypass aangelegd voor als het weer te heftig wordt. Er is zo'n 3,5 miljoen euro (exclusief BTW) geïnvesteerd in de zandfiltratie en zo'n miljoen euro (exclusief BTW) in de nabezinktank en overige uitrusting (leidingwerk, pomphuis). De betrokken partijen kijken natuurlijk met spanning uit naar de eerste resultaten.

 
 Harderwijk_2