preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken

MBR voor Biogas Boeye

PERSBERICHT

NIEUWS

Logisticon bouwt MBR voor Biogas Boeye in Haasdonk (B) in recordtijd
 

Logisticon Waterbehandeling uit Groot-Ammers (NL) heeft meerdere MBR systemen gebouwd, verkocht en verhuurd. Hierdoor hebben we veel ervaring opgedaan met het ontwerp, maar evenzo met de bedrijfsvoering. De gehele bedrijfsvoering, het reinigen van de MBR membranen en het verminderen van het chemicaliën verbruik zijn essentieel voor een probleemloze en kosten effectieve werking van een MBR systeem.
   
Een nauwe samenwerking met Koch Membrane Systems met de Puron membranen (maar ook met andere membraan leveranciers) heeft ertoe geleid dat wij al meerdere MBR installaties hebben geleverd.
  
De laatste nieuwe installatie is in record tijd gebouwd voor Biogas Boeye in Haasdonk (B). Een MBR van max. 280 m3/dag, (uitbreidingsmogelijkheden) op een biogasinstallatie voor de verwerking van mest en co-stromen gevolgd door een UASB reactor en een aërobe  bioloog naar Colsen ontwerp als MBR met een nageschakelde nanofiltratie voor hergebruik. Ook uitgevoerd met Puron dompelmembranen. De installatie is voorzien van visualisatie en telemetrie (geleverd door zusterbedrijf Elmon), zodat snelle ondersteuning van de bedrijfsvoering en analyse van de situatie op afstand mogelijk is. (Levering febr. 2008)
 
Boeye in Haasdonk heeft een biogascentrale met een thermofiele vergisting installatie. De biogascentrale kan diverse stromen biomassa verwerken. De te verwerken biomassa bestaat hoofdzakelijk uit mest en landbouwafval zoals varkensmest, kippenmest, groenten- en fruitafval, glycerine en olie, petfood, deegresten, zuiveringsslib etc. Hiermee wordt een WKK-installatie van 1440 kW(e) bedreven voor de productie van warmte en elektriciteit. De digestaat behandeling bestaat in hoofdzaak uit  een UASB als na-vergister met aanvullend stikstof en CZV verwijdering in een  new activated sludge systeem  met scheiding van het slib en effluent in een MBR. Deze installatie is in samenwerking met adviesburo Colsen uit Hulst gebouwd. 

Einde persbericht, Groot-Ammers maart 2008   -  Lees ook Waterforum nr. 349

 
Voor meer informatie:
Adviesburo Colsen, Joop Colsen
Tel. 0114-311548, j.colsen@colsen.nl   
 
Logisticon Waterbehandeling, Pieter van Staveren
Tel. 0184-608260, pieter.vanstaveren@logisticon.com
 
 Boeye_MBR_container  Boeye_MBR_container_2
 
 Boeye_MBR_container_besturing_klein  Boeye_MBR_Puronmembraan_1
 
Terug naar het overzicht