preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
membraanbioreactor

Membraanbioreactor

De biologische processen in een membraanbioreactor (MBR) zijn zo goed als gelijk aan een actiefslibsysteem met het verschil dat de scheiding tussen actief slib en het gezuiverde water bewerkstelligd wordt met behulp van membranen (in plaats van bezinking en onttrekking bij de conventionele biologische behandelingen) biomembraan
De voordelen van een membraanbio-reactor boven de conventionele technieken zijn:
  • Kwaliteit water na membraan-passage (permeaat) is goed te hergebruiken (waterketen);
  • Compacte bouwwijze doordat in reactor (beluchtingstank) hogere slibgehaltes kunnen worden gehandhaafd (=hogere belasting mogelijk)
Logisticon heeft reeds meerdere MBR-installaties gerealiseerd die naar volle tevredenheid van de klant werken (inclusief hergebruik permeaat).