preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken

Mobiele membraan reinigingsinstallatie

PERSBERICHT

NIEUWS

Mobiele membraanreinigings (CIP)-container
 

Logisticon Waterbehandeling heeft van Vitens opdracht gekregen voor het ontwerp, bouwen en leveren van een mobiele membraanreinigingsinstallatie. Op verschillende productiebedrijven van Vitens wordt door middel van anaërobe membraanfiltratie (NF of RO) onder andere de totale hardheid en de kleur van het reinwater verlaagd. Om de vervuiling van de membranen te verwijderen dienen deze periodiek gereinigd te worden. Hiervoor is een CIP (Clean In Place)-unit nodig. Omdat bij anaërobe membraanfiltratie de reinigingsfrequentie laag is, wordt voor deze locaties gebruik gemaakt van een mobiele CIP-unit. De installatie wordt in een 30voet container gebouwd, is zeer compleet en bevat o.a. een geïntegreerde CIP-tank, pompen van 150 m3/h, 32 kW verwarmingselement en kaarsenfilters.
  
De CIP-unit werkt met zure en basische reinigingsvloeistoffen. Deze oplossing(en) worden rondgepompt tussen de te reinigen membraanstack en de mobiele CIP-unit. De reinigingsvloeistof wordt na de reiniging geneutraliseerd en daarna geloosd.

 
Terug naar het overzicht