preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
persbericht-oasen
07-01-2014

Ondergrondse RO in waterput nadert voltooiing

Bij waterbedrijf Oasen in Ridderkerk heeft Logisticon Waterbehandeling op dinsdag 7 januari een ondergrondse RO (Omgekeerde osmose) in een put geplaatst. Het PURO (=PUt RO) concept is een diepe geboorde waterput van ongeveer 200 m diepte waarin een complete energiezuinige en compacte RO-installatie verticaal geplaatst is op 100m diepte. Zuurstofloos grondwater wordt in één stap behandeld. Hierdoor kan een uitgebreide voorzuivering achterwege blijven en komt alleen schoon zoetwater naar boven. Het concentraat wordt op 200m in een andere afgesloten laag met vergelijkbaar zoutgehalte ingebracht. Door gebruik van de in de ondergrond aanwezige waterdruk verwachten we 40% energie te besparen ten opzichte van een bovengronds opgestelde RO.

De installatie bestaat in hoofdlijnen uit een grote geboorde put van 200m diepte en een daarin aangebrachte complete RO installatie met 7 stuks 16 inch RO membranen kaarsenfilters, instrumenten, regelkleppen en pompen die allemaal onder water komen te zitten. De PURO unit zal totaal 25 m3/h permeaat produceren.

Het idee is uitgewerkt door TU Delft, drinkwaterbedrijven Oasen en Waternet, grondboorbedrijf Haitjema samen met Logisticon Water Treatment. De uitvoering heeft vanwege de regelgeving in nauwe afstemming met provincies en andere overheden plaatsgevonden. De komende maanden zullen de proeven starten.

Oasen_Ridderkerk_putRO-8

Oasen_Ridderkerk_putRO-14

Oasen_Ridderkerk_putRO-18

Meer informatie: Persbericht 11-05-2011