preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken

PURO concept

 

NIEUWS

Eerste prijs voor verticale RO installatie in grondwaterput
 

DEN HAAG - Maandag 23 augustus 2010 maakte Agentschap.nl  bekend dat de eerste prijs voor de InnoWATOR subsidieregeling naar het PURO-project gaat. Dit unieke concept bestaat uit een energiezuinige vertikaal opgestelde Reverse Osmosis (RO) installatie die in een speciaal geboorde waterput geplaatst wordt.  Het idee hiervoor kwam tot stand door een samenwerking tussen de TU Delft, drinkwaterbedrijven Oasen en Waternet, grondboorbedrijf Haitjema en Logisticon Water Treatment

PURO concept

Het PURO (PUt-RO) concept is een diepe geboorde waterput van ongeveer 100 m diepte waarin een complete en compacte RO-installatie met twee filters vertikaal wordt geplaatst. Anaeroob (zuurstofloos) grondwater wordt in één stap behandeld met grote 16 inch omgekeerde osmose membranen. Hierdoor kan een uitgebreide voorzuivering zoals ontijzering achterwege blijven en komt alleen schoon en zoet water naar boven.
De gedachte achter het PURO concept is dat de RO-unit het water in de ondergrond zuivert en oppompt en daarnaast het tegengehouden en uitgefilterde zout (brijn) dieper in de ondergrond laat wegstromen. Deze brijn zal op een nog grotere diepte wegstromen, waar al een soortgelijke zoutconcentratie aanwezig is waardoor naar verwachting zo geen extra verzilting zal optreden.
Door al in de ondergrond gebruik te maken van de daar aanwezige druk zal deze manier van zuiveren naar verwachting 40% energie besparing opleveren t.o.v. conventionele zuiveringen met omgekeerde osmose.
PURO_concept_grondwaterput-proef-RO

 

Voordelen
Kort samengevat zijn de voordelen van het PURO concept:
 • De installatie kan energie besparen door te profiteren van de natuurlijke
  ondergrondse waterdruk;
 • Door 16 inch membranen te kiezen (boven de standaard 8 inch RO membranen) is de capaciteit per put groter en zijn minder putten nodig;
 • Er blijven alleen milieu-eigen stoffen in de ondergrond achter;
 • De zoetwatervoorraad wordt beschermd;
 • Compacte zuivering die weinig ruimte bovengronds nodig heeft.
Vragen
Er zijn ook nog veel onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden:
 • Hoe ziet zo’n put eruit en hoe moet die gemaakt worden?
 • Hoe maak je een ondergrondse omgekeerde osmose installatie?
 • Hoe regel je het onderhoud en de bediening?
 • Wat gebeurt er met het zoute water en andere stoffen in de ondergrond?
 • Hoe zit het met de regelgeving. Mag het en onder welke voorwaarden?
Eerste PURO putzuivering
De bedrijven en instituten die deelnemen aan het PURO project hebben de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met (anaerobe) RO-installaties en grondwaterputten. (Zie ook: Anaerobe RO op brak grondwater en Anaërobe reverse osmosis op maat) Het plan is om in 2011 de eerste PURO putzuivering aan te leggen. In de komende maanden wordt begonnen met de technische uitwerking. Het overige onderzoek gaat waarschijnlijk meer tijd in beslag nemen. Hiervoor zal via de TU Delft een promovendus worden aangetrokken.
Mogelijkheden
In de uitvoering zal nauwe afstemming worden gezocht met provincies en andere overheden om ook de juridische kant en de regelgeving te borgen. Een en ander moet tenslotte wel binnen de wettelijke mogelijkheden blijven. Als de proef slaagt dan is dit concept niet alleen voor drinkwaterbedrijven zoals Oasen en Waternet toepasbaar, maar ook voor bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven in het Westland die verplicht worden andere oplossingen te zoeken voor hun RO installaties. Ook op andere plaatsen in de wereld waar verzilting plaatsvindt kan dit concept worden toegepast.
lees ook:
Artikel in Land Water nr. 3 2011, Koninklijke BDU Uitgevers B.V. - (PDF, 835kB)
Artikel op de website van Oasen Drinkwater
Artikel in vakblad NPT Procestechnologie, November 2010 - (PDF, 1MB)
Eerste prijs voor verticale RO installatie in grondwaterput - (PDF, 665kB)
Anaërobe RO op brak grondwater - (PDF, 200kB)
Anaërobe reverse osmosis op maat - (PDF, 528kB)

Terug naar het overzicht