preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
RO - reverse osmosis

Reverse-Osmosis-units

De keuze welk Nano/RO-membraan het beste toegepast kan worden is afhankelijk van de kwaliteit van de voeding. Zo speelt naast het zoutgehalte (zoet, brak, zout) tevens de vervuilingsgevoeligheid van het water (bio)fouling een belangrijke rol. In samenspraak met membraanleverancier(s) bepalen wij voor u de juiste membranen met bijbehorende garantie op de werking.

Logisticon maakt ondermeer gebruik van vooraf gedefinieerde standaards die vanzelfsprekend door de klant qua functionaliteit uitgebreid kan worden. De ontwerpuitgangspunten voor de standaard betreffen ondermeer:
 RO_installatie_North_Water_project_Kisuma
 
 
  • flux 22,5 - 25,0 l/m²/h bij 20 graden, bij 75% recovery, 500 mg/l TDS en SDI <3 . Dit is afhankelijk van het voedingswater van de membranen. Voor oppervlakte water behandeling of afvalwater hergebruik gelden bijvoorbeeld weer andere fluxen.
  • 4, 8 of zelfs 16 inch membraan modules
    (keuze module afhankelijk van de te verwijderen stoffen en het gewenste rendement en als gevolg hiervan de druk van de voedingspomp
  • kaarsenfilter 5 of 10 µm of een zwaardere voorzuivering (bijvoorbeeld zandfiltratie of micro- of ultrafiltratie)
  • anti-scalantdosering
  • instrumentatie: debiet en geleidbaarheid voeding en permeaat, temperatuur
  • besturing microprocessor (incl. spui concentraat na uitschakelen installatie)
  • gemonteerd op RVS skid
  • optioneel kunnen wij ook een CIP (Clean In Place) reinigingsinstallatie toevoegen

Indien gewenst kunnen wij ook een installatie op uw wensen ontwerpen en bouwen.

RO_8x200m3h_DWP_Rotterdam
Voorbeeld DWP Botlek met 8x200 m3/h RO installaties (rechts) en 8 verticale RO installaties (rechts)

 reverse_tabel
RO_Omgekeerde_osmose_installatie_Logisticon