preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
Techniek

Technieken

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van technieken die bij de zuivering van vervuild grondwater, het vervaardigen van proceswater of het behandelen van afvalwater worden toegepast. Wilt u meer over één van de technieken lezen klik dan op de betreffende button.
 
filters precipitatie pijpflocculator bezinking_1 flotatie_5m3h_RVS_klein
Filtreren en microzeven Precipitatie Coagulatie / Flocculatie Bezinking Flotatie
beluchting zandfilter kool membraan ionenwisselaar_ontharder
Beluchting / Ontgassing Zandfiltratie Actiefkoolfiltratie / adsorptie Membraan filtratie Ionenwisseling
oxidatie desinfect beluchter RO_Omgekeerde_osmose_installatie_Logisticon ultrafiltratie2
Chemische oxidatie Desinfectie Conditioneren Reverse osmosis Ultra filtratie
bioreactor biorotor2 biomembraan chemicalien_doseringen container
Anaërobe biologisch Aërobe biologisch Membraan bioreactor Doseren en Opslag Container zuiveringen
lamellenseparator_met_buizenflocculator luchtfilter liquicelmembraanontgassing meervoudige_plaatbeluchter buffers
Lamellen
separator
Biologische filtratie Membraan
ontgassing
Meervoudige
plaatbeluchters
Opslag
buffers/tanks
oliewaterscheider bodemlucht striptoren DM-Vex  
Olie/water
scheiding
Perslucht
injectie
Vacuum
ontgassing
Vacuum
onttrekking
 
leeg        
         
 
Elk afvalwater is uniek. Zo bepaalt de samenstelling van het afvalwater welke zuiveringstechniek dient te worden toegepast. Kunnen de stoffen in het afvalwater op een biologische manier gezuiverd worden of dienen deze fysisch/chemisch gezuiverd te worden.
De keuze welke waterbron toegepast zal worden om er proceswater of drinkwater van te maken en de kwaliteitseisen die aan het proceswater worden gesteld bepalen tezamen het ontwerp van de proceswaterinstallatie en de daarin toegepaste zuiveringstechnieken.

Wenst u nadere informatie over de verschillende zuiveringstechnieken; de wijze waarop deze technieken mogelijk binnen uw bedrijf geïmplementeerd kunnen worden; Logisticon Water Treatment wil u graag hierbij van dienst zijn.