preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
Trends + Visies 2015

Waterbranche 2015

Logisticon Water Treatment - Pieter van Staveren
maart 2015 
 pieter

Waterkwaliteit is een vrij algemeen begrip. Welk aspect is vooral belangrijk voor u en wat zijn de uitdagingen waar u voor staat of waarmee wij als samenleving volgens u te maken krijgen? 

Als we het hebben over waterkwaliteit, is het de vraag over welke kwaliteit we het hebben. Drinkwater, oppervlaktewater, proceswater, koelwater, om er maar een paar te noemen. Als ik me beperk tot de kwaliteit van water bij lozingen moet ik vooral denken aan de eisen met betrekking tot het meten van zwevende stof, de aanwezigheid van medicijnresten en herbiciden/pesticiden en van nanodeeltjes. Met name de wijziging in het meten van in het effluent aanwezige zwevende stof (van NEN6621 naar de nieuwe norm NEN-EN 872) kan invloed hebben op eventuele overschrijding van de lozingsnorm voor verschillende bedrijven. Daarnaast zou meer gekeken moeten worden naar aanwezigheid van nanodeeltjes in oppervlaktewater. Het RIVM heeft daar in 2007 literatuuronderzoek naar laten doen. De ontwikkelingen gaan echter zo snel dat het tijd wordt voor een nieuwe inventarisatie en het opzetten van een meet- en testprogramma. 

Op welke manier bent u daar al mee bezig? 

Op het gebied van effluentlozingen houdt Logisticon zich onder andere bezig met het verbeteren van de kwaliteit en met het opzetten van onderzoeken naar waterhergebruik. Met betrekking tot medicijnrestenverwijdering is met diverse onderzoekprogramma’s meegedaan, zoals SLIK/PILLS. Dit programma richt zich op het verwijderen van medicijnresten bij Waterschap Groot-Salland ten behoeve van het ziekenhuis in Zwolle. Ook aan het Source-programma op rwzi Land van Cuijk in Haps werd een installatie geleverd en door ons bedreven. Dit heeft inzicht gegeven in de problematiek en mogelijke oplossingen. Vraag blijft wel of een medicijn, waarvan is aangetoond dat het niet meer aanwezig of meetbaar is, helemaal is verdwenen of dat sprake is van een restproduct dat mogelijk ook gevolgen kan hebben voor mens en milieu. Ten slotte is, naast medicijnresten, uitgebreid onderzoek nodig naar nanodeeltjes in het water. Deze zitten in cosmetica, voedsel, zonnecellen, elektronica, die allemaal in het milieu terechtkomen. Het probleem hierbij is dat kleine nanodeeltjes van 1 nm zich bijna gedragen als opgeloste moleculen en verwijdering hiervan grote uitdagingen oplevert. 

Genoeg te doen dus.