preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken

Ultra Puur Water voor NieuWater project NAM

PERSBERICHT

NIEUWS

Ultra Puur Water voor NieuWater project NAM
 

Logisticon Waterbehandeling heeft van NieuWater (een joint venture van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en waterschap Velt en Vecht) opdracht gekregen voor het ontwerp, bouwen en leveren van een dubbelpass RO-installatie inclusief chemicaliënopslag en -dosering voor 9 soorten chemicaliën voor productie van Ultra Puur Water (UPW).
  
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil het olieveld Schoonebeek herontwikkelen en door injectie van stoom de olie vloeibaarder maken. De stoom komt van een nieuw te bouwen warmtekrachtcentrale (WKC). Het water dat hiervoor nodig is, wordt geleverd door een nieuw te bouwen Ultra Puur Waterfabriek. Bij de RWZI in Emmen wil NieuWater gezuiverd rioolwater opwerken tot ultrapuur water. NieuWater sloot hierop met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een contract voor de levering tot maximaal 10.000 m3 ultrapuur water per dag. De start van de waterfabriek is voorzien in 2010.

Voor de productie van ultrapuur water uit effluent van de RWZI Emmen is zeer vergaande ontzouting nodig. Logisticon heeft getekend voor de levering van 5 straten dubbelpass omgekeerde osmose membraanfiltratie (RO) met bijgaande opslag en dosering van chemicaliën. De nageschakelde polishing met electro-deionisatie (EDI) wordt geleverd voor PWT. De minimale productie per straat is ca. 115 m3/h.

 
Terug naar het overzicht