1-STEP filter©

Door Witteveen+Bos is in 2004, in nauwe samenwerking met Waternet, gestart met langlopend onderzoek op de rwzi Horstermeer naar de toepassing en ontwikkeling van diverse filtratietechnieken voor de kwaliteitsverbetering van rwzi-effluent in het kader van de nieuwe KRW richtlijn. Deze onderzoeksresultaten hebben geleid tot het 1-STEP© filter concept. In 2007 is de pilotinstallatie samen met Logisticon met succes opgestart. Vervolgens is tot eind 2009 de installatie bedreven. Logisticon heeft gedurende deze periode ook gezorgd voor onderhoud en storingsopvolging.

Het 1-STEP© filterconcept bestaat uit één neerwaarts doorstroomde vastbed filterunit waarbij in één stap geavanceerde coagulatie, vlokvorming en filtratie wordt gecombineerd met biofiltratie en actiefkool-adsorptie: One Step Total Effluent Polishing (1-STEP©). In het 1-STEP filter vindt naast de efficiënte afscheiding van deeltjes tegelijkertijd ook verwijdering van opgeloste nutriënten, organische microverontreiniging en zware metalen plaats. Het 1-STEP© filter is bedoeld om in één stap alle relevante stoffen te verwijderen welke tijdens nabehandeling van RWZI effluent noodzakelijk zijn.

Tijdens het onderzoek worden de volgende hoofdonderzoeksvragen met betrekking tot het 1- STEP© beantwoordt:

 • Is het één-filterconcept op te schalen naar een werkende installatie op semi-praktijkschaal? - Op welke manier moet het 1-STEP© filter worden teruggespoeld zodat de looptijd van het filter zo optimaal mogelijk is?
 • Wat is optimale samenstelling van het filterbed en de standtijd van het actief-koolfilterbed? - Wat is de haalbare stikstof- en fosfaatbelasting van het filterbed?
 • Wat zijn de haalbare verwijderingrendementen voor relevante KRW stoffen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de rwzi Horstermeer door Waternet en Witteveen+Bos met ondersteuning van de TU Delft, Norit en Logisticon. Waternet is daarbij eigenaar van de proeflocatie en Witteveen+Bos coördineert, begeleidt en voert het onderzoek uit. Vanuit de TU Delft wordt onderzoeksexpertise en ondersteuning verleend bij de dagelijkse bedrijfsvoering en NORIT verzorgt ondersteuning en expertise op het gebied van actief- kooladsorptie. Logisticon op haar beurt levert de 1-Step filterinstallatie en expertise inclusief besturing en dataopslag. Het onderzoeksteam heeft als taak het onderzoek uit te voeren conform het proevenprogramma dat door de STOWA begeleidingscommissie getoetst en goedgekeurd is.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met behulp van financiering door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de innoWATOR regeling van SenterNovem.

  Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst


  Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit drinkwater geproduceerd beïnvloed. Om aan deze veranderingen het hoofd te bieden is Evides in diverse onderzoeksprojecten op zoek naar nieuwe technologieën.

  Bekijk bericht Nieuwsoverzicht

  Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

  Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.