Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Case studies
Case studies

Logisticon heeft al jaren lange ervaring in het oplossen van verschillende waterbehandelingsvraagstukken. 
Klik op de case studies hieronder en ontdek de verhalen en ervaringen binnen verschillende projecten. 

Kunt u geen vergelijkbare case study vinden voor uw probleem of heeft u vragen, neem dan contact op.
De waterprofessionals van Logisticon staan u graag te woord.

Bekijk alle case studies

Logisticon biedt oplossingen wereldwijd

Sector:
Land:
Oplossing:
Zoektermen
Verwijdering van deeltjes en zware metalen uit afvalwater
Een chemische plant in Rotterdam welke plastic halffabricaten produceert ondervond problemen door de veranderde samenstelling van het afvalwater. De problemen werden veroorzaakt door TSS en zware metalen welke regelmatig hoger waren dan de lozingslimieten.
Verwijdering van gechloreerde koolwaterstoffen bij sanering voor de bouw van een Kopenhaags metrostation
Kopenhagen werkt de laatste jaren hard aan een verdubbeling van het metronetwerk. Tijdens de aanleg van een nieuw station bleek het grondwater te zijn vervuild met gechloreerde koolwaterstoffen.
Van pilot naar full-schale: Extra effluent polishing door striktere lozingseisen
Bij een producent van grondstoffen voor de chemische industrie werden de lozingseisen strenger. De bestaande afvalwaterzuivering voldeed hier niet aan en als noodoplossing waren actiefkoolfilters geïnstalleerd.
Koolwaterstoffenverwijdering vervuild grondwater
Bij een saneringsproject in Nanterre, Frankrijk, diende de vervuilde grond gezuiverd te worden van koolwaterstoffen, bestaande uit benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen (BTEX) en olie.
Tijdelijke extra afvalwaterzuivering zorgt voor verhoogde productiecapaciteit
Bij een Nederlandse producent van friet werd de productiecapaciteit verhoogd waardoor de afvalwaterzuivering een hoger volume afvalwater te behandelen kreeg. Om productieverlies te voorkomen, diende er een snel een tijdelijke oplossing te komen.
Pilot test voorbehandeling biologische afvalwaterzuivering
Bij een Nederlandse producent van patat en andere aardappelproducten verstoorde vet afkomstig uit de productie de biologische afvalwaterzuivering.
Deeltjesverwijdering verontreinigd grondwater
Tijdens de bouw van een metrolijn in Parijs mocht het vrijgekomen grondwater niet meer geloosd worden door overschrijdingen.
Effluent polishing industrieel afvalwater
Bij een grote raffinaderij in de Rotterdamse haven werd de lozingsnorm voor TSS in het afvalwater overschreden. Zandfiltratie bleek de meest geschikte oplossing.
Ontijzering van grondwater
Logisticon leverde een installatie die het ijzergehalte in het grondwater omlaag kon brengen. De gevraagde capaciteit in dit project was 300 m3/uur.
Meerdere oplossingen voor Franse producent van onder andere kunstmesten
Een Franse fabriek van een wereldwijd producerende kunstmestfabrikant had een tweetal wateruitdagingen. Logisticon leverde een ultrafiltratie installatie en een zandfiltratie installatie.
Drinkwaterproductie Brazilië
In het zuiden van Brazilië heerst een tekort aan drinkwater. Het te behandelen water komt uit een meer met hoge troebelheid. Logisticon leverde verschillende, modulaire, ultrafiltratie containers aan om de drinkwaterproductie ter plekke te verhogen.
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.