Afvalwater hergebruik voor Croda Nederland

Croda, wereldwijde leverancier van specialiteitchemicaliën op basis van natuurlijke grondstoffen, gebruikt een afvalwaterhergebruik installatie die daarmee de eerste stap zet om een grote bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van de duurzaamheid van haar productie in Gouda.

Door middel van een ultramoderne membraanfiltratie installatie zal gezuiverd afvalwater na demineralisatie geschikt gemaakt worden gebruik in de processen en de stoomketels.

Met de nieuwe installatie wordt de onttrekking van ca. 500.000 ton/jaar grondwater voorkomen, reduceert het gebruik van chemicaliën voor de huidige waterzuiveringsprocessen met meer dan 90%, worden grote hoeveelheden CO2 bespaard nodig bij de productie van deze chemicaliën en neemt de lozing van zouten op het oppervlakte water sterk af. Het proceswater en de stoom eindigen weer in de waterzuivering waarmee dus een kringloop ontstaan is en het milieu gespaard wordt.

Uitgebreide testen

Croda koos voor een nieuwe techniek van ultrafiltratie en omgekeerde osmose vanwege de robuustheid van het systeem, de lage investeringskosten en het lage energieverbruik.

Logisticon Water Treatment B.V. uit Groot-Ammers heeft samen met Croda deze technieken eerst uitgebreid getest. Tevens werd een innovatief systeem voor de onderhoudsreiniging van de ultrafiltratie membranen ontwikkeld waardoor het gebruik van chemicaliën met ruim 85% vermindert ten opzichte van conventionele reinigingen.

Na een uitgebreide aanbesteding verwierf Logisticon ook de opdracht om de installatie te ontwerpen en te bouwen.

Op zoek naar robuuste en duurzame oplossing met laag energieverbruik

Binnen Nederland zijn in de chemische industrie weinig systemen in gebruik welke afvalwater hergebruiken op een zodanig grote schaal. Met de huidige opzet is Croda uniek te noemen. "Omdat we onbekend waren met de techniek, wilden we het voorgestelde systeem eerst zelf uitgebreid testen en vooral de robuustheid nagaan, voordat we een beslissing namen", aldus Danny Zwakhals, Site Engineering Manager van Croda. Het bleek een robuuste en duurzame oplossing te zijn waar Croda naar zocht met een gunstig laag energieverbruik.”

Croda stond in 2014 op de 28ste plaats in de Global 100 van meest duurzame bedrijven in de wereld. Deze zuiveringsoplossing zal de komende jaren hier zeker aan bijdragen

    Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst


    Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit drinkwater geproduceerd beïnvloed. Om aan deze veranderingen het hoofd te bieden is Evides in diverse onderzoeksprojecten op zoek naar nieuwe technologieën.

    Bekijk bericht Nieuwsoverzicht

    Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

    Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.