Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
COD verlaging effluent zorgt voor het behalen van lozingslimieten en levert grote kostenbesparing op
COD verlaging effluent zorgt voor het behalen van lozingslimieten en levert grote kostenbesparing op
Uitdaging

Een Duitse klant welke plantaardige voedingsmiddelen produceert heeft een afvalwater volume van 20.000 m³ per maand waarvan het gehalte aan verontreinigingen (COD) te hoog is. Hierdoor zijn er enerzijds hoge kosten en anderzijds is er risico op boetes als lozingslimieten worden overschreden.

Geleverde oplossing

Er is een afvalwaterzuivering ontworpen op basis van diverse onderdelen van onze verhuurvloot. Hiermee is het gelukt om het gehalte aan verontreinigingen (COD) drastisch te verlagen. De volgende technieken en equipment zijn toegepast:

  • Coagulatie
  • Flocculatie
  • DAF
  • Chemie opslag in Chemdose10
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.