Dubbel Pass RO installatie

Stork Prints levert systemen en verbruiksgoederen voor applicaties in de textiel-, grafische- en digitale druk markten. Deze producten kunnen drukken op verschillende substraten, zoals textiele materialen, papier en verschillende soorten plastic. Het aanbod van Stork Prints is geschikt voor zowel analoge systemen die gebruik maken van het rotatiedrukprincipe of digitale systemen waar geen direct contact is tussen substraat en beelddrager. De Stork Prints groep opereert wereldwijd door een uitgebreid netwerk van locale vestigingen.

Begin 2005 heeft Stork Prints (Boxmeer) aan Logisticon de opdracht verleend voor het leveren van een dubbel pass Reverse Osmosis (RO) installatie. Deze nieuwe installatie is een onderdeel van het Stork-project om de demiwaterproductie te verhogen en tegelijk de leveringszekerheid te vergroten.

De RO-installatie is ontworpen voor een productie van 15 m3/h met een door Stork gestelde kwaliteitseis aan het permeaat van maximaal 2 μS/cm. Verder lag er de planningtechnische eis aan de opdracht ten grondslag dat de installatie binnen 12 weken na opdracht operationeel moest zijn. Eind april 2005 is de installatie reeds op locatie en binnen de gewenste planning in bedrijf gesteld. Het permeaat heeft een geleidbaarheid van circa 0,7 μS/cm en voldoet ruimschoots aan de gewenste kwaliteit. Bovendien kan de kwaliteit positief worden beïnvloed door de loogdosering voor de tweede Pass te variëren. Bewaking en visualisatie via een PC op afstand is mogelijk met de meegeleverde T-Box.

Logisticon Water Treatment bereikt in 2019 de energie duurzaamheidsdoelstellingen voor 2023


De Rijksoverheid wil in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen. Er is vervolgens een Energieakkoord voor duurzame groei opgesteld met afspraken over het aandeel duurzame energie in 2023 en de weg naar 2050. Eén van de doelen is energiebesparing door toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking. Dit aandeel dient in 2023 meer dan 16% te zijn.

Bekijk bericht Nieuwsoverzicht