Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
In strijd met waterschaarste: Hergebruik van gezuiverd communaal afvalwater
In strijd met waterschaarste: Hergebruik van gezuiverd communaal afvalwater
Uitdaging

Een Nederlands waterbedrijf produceert drink- en proces water. In Europa speelt waterschaarste een steeds grotere rol en daarom wordt er door deze producent onderzocht of er huishoudelijk- en industrieel afvalwater hergebruikt kan worden als proces water. Dit met als doel om de inname van oppervlakte water te reduceren. Logisticon is gevraagd om middels kennis, expertise en equipment mee te helpen in dit onderzoek.

Geleverde oplossing

Er is een “tailor made” pilot installatie gemaakt bestaande uit de volgende technieken en onderdelen:

  • Ultrafiltratie
  • Reverse osmose
  • Chemie opslag & dosering
  • Pompen, buffers & piping
  • Breed scala aan online metingen
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.