Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Koolwaterstoffen verwijdering vervuild grondwater
Koolwaterstoffen verwijdering vervuild grondwater
Uitdaging

Bij een sanerings project in Nanterre Frankrijk diende de vervuilde grond gezuiverd te worden van koolwaterstoffen, bestaande uit benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen (BTEX) en olie.

Geleverde oplossing

Logisticon heeft de onderstaande technieken en equipment aangeleverd om dit mogelijk te maken:

  • Olie waterafscheider
  • Zand filtratie
  • Striptoren met luchtfilters
  • Actiefkoolfilters
  • Pompen & slangen
  • Diverse beveiligingen
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.