Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Ontijzering van grondwater
Ontijzering van grondwater
Uitdaging

Tijdens de bouw van een nieuwe productiefaciliteit voor een Nederlandse producent van koffiegerelateerde producten was er een te hoog ijzergehalte in het afvalwater. 

Geleverde oplossing

Als oplossing voor dit probleem diende het grondwater te worden ontdaan van ijzer. Hiervoor heeft Logisticon een installatie geleverd welke het ijzergehalte in het grondwater omlaag kon brengen van 25 mg/l naar < 5 mg/l Fe2+. De gevraagde capaciteit in dit project was 300 m3/uur.

MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.