Sanitaire Lozingen Isala Klinieken (MBR)

Bouw innovatieve afvalwaterzuivering voor verwijdering medicijnresten

Op het terrein van het Waterschap Groot Salland is donderdag 11 februari 2010 de bouw gestart van een innovatieve zuiveringsinstallatie, specifiek voor afvalwater van de nabijgelegen Isala klinieken, locatie Sophia. De nieuwe dijkgraaf, Herman Dijk, gaf het startsein samen met Marjanne Sint, bestuursvoorzitter van de Isala klinieken.

Het project heeft de naam SLIK (Sanitaire Lozing Isala klinieken) en wordt door Europa mede gefinancierd. Het doel is praktisch onderzoek te doen naar verwijdering van medicijnresten uit afvalwaterstromen. In dit geval van zo'n 200.000 liter afvalwater, dagelijks afkomstig van de Isala Klinieken.

Het waterschap en de Isala klinieken werken samen om het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater te verbeteren. Uit onderzoek van onder andere waterschappen blijkt dat medicijnresten lastig uit het afvalwater te verwijderen zijn. De huidige generatie rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) is onvoldoende uitgerust om deze stoffen in het zuiveringsproces af te breken. De medicijnresten komen daardoor uiteindelijk in het watermilieu terecht.

Met SLIK is het de bedoeling om te onderzoeken of medicijnresten met een innovatieve manier van afvalwaterzuivering beter kunnen worden verwijderd.

Samenwerking

Het Waterschap Groot Salland is initiatiefnemer van het project SLIK. In de Isala klinieken is een goede samenwerkingspartner gevonden. De komende jaren zal op locatie Sophia aan de Dr. van Heesweg een nieuw ziekenhuis verrijzen. De Isala klinieken hebben een bouwplan in voorbereiding dat voorziet in de realisatie van circa 100.000 m2 nieuwbouw.
Naast ziekenhuisafvalwater komen medicijnresten ook voor in afvalwater van verzorgings-tehuizen en huishoudelijk afvalwater.

Ontwerpen en bouwen

Het globale ontwerp van de installatie is gemaakt door Grontmij. Logisticon Waterbehandeling heeft de detail engineering geleverd en bouwt de uiteindelijke afvalwaterzuivering met onderaannemers Elmon en MWH. Overige aannemers zijn BAM, Moekotte, Pharmafilter en Berson UV-techniek.  De afvalwaterzuivering bestaat globaal uit een grove voorbehandeling, biologische zuivering, MBR (membraan bio reactor), ozonbehandeling en actieve kool. De MBR is van het type BioAir™. Het BioAir systeem is een innovatieve manier van bedrijven van een membraan bio reactor waarbij op een energiezuinige manier het water gezuiverd wordt. De medicijnresten worden o.a. verwijderd met ozon en actieve kool (deze laatste van Norit). De installatie wordt in de eerste helft van 2010 gebouwd. De tweede helft van 2010 staat in het teken van het daadwerkelijke onderzoek. Begin 2011 worden de resultaten geëvalueerd en wordt besloten hoe verder te gaan.

Voorbeeldfunctie

In het voorbereidingstraject zijn diverse partners verenigd. Naast de praktische samenwerking met de Isala klinieken werkt Groot Salland hierin samen met de gemeente Zwolle, Vitens, STOWA en het RIVM. Het project wordt financieel gesteund door de Provincie Overijssel en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het is de verwachting dat SLIK een  belangrijke voorbeeldfunctie zal hebben voor vergelijkbare initiatieven in Nederland en Europa. De totale kosten van het project  SLIK bedragen circa € 3,1 miljoen. De helft van dit bedrag financiert Europa (met een Interreg IV B subsidie) vanwege het innovatieve karakter en de bijdrage aan internationale kennisuitwisseling. Voor dit project zijn samenwerkingspartners gevonden uit Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Schotland die gelijksoortige projecten uitvoeren.

Dit internationale overkoepelende samenwerkingsverband draagt de naam PILLS (Pharmaceutical Inputs and eLimination from Local Sources).

www.pills-project.eu
Informatieblad stowa (PDF)
www.nieuwsbank.nl bericht 11-02-2010

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst


Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit drinkwater geproduceerd beïnvloed. Om aan deze veranderingen het hoofd te bieden is Evides in diverse onderzoeksprojecten op zoek naar nieuwe technologieën.

Bekijk bericht Nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.