Spoelwaterhergebruikinstallatie

Nieuwe spoelwaterhergebruik installatie productiebedrijf Spannenburg: grootste van Nederland!

Logisticon Waterbehandeling heeft van drinkwaterbedrijf Vitens opdracht gekregen om een spoelwaterhergebruik installatie te ontwerpen en te bouwen.
Deze installatie zal in Nederland gelijk de grootste in zijn soort worden met een te zuiveren capaciteit van 1,25 miljoen m3/jaar. Het zuiveringsprincipe is gebaseerd op de toepassing van ultrafiltratie op basis van dompelmembranen die op onderdruk werken.

Vitens is een waterbedrijf dat ca. 330 miljoen kubieke meter drinkwater produceert en daarmee ongeveer 5,4 miljoen klanten van drinkwaterwater voorziet. Hierdoor is Vitens het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland.

Het grootste grondwater zuiveringstation van Nederland staat in Friesland en is ook van Vitens waar 25 miljoen m3/jaar drinkwater geproduceerd wordt. In deze productielocatie wordt grondwater opgepompt en d.m.v. zandfiltratie, ontzuring en ontharding geschikt gemaakt voor drinkwater.
Bij het periodiek terugspoelen van de ontijzeringsfilters, waar drinkwater voor wordt gebruikt, komt spoelwater met ijzerslib vrij.
De spoelwaterhergebruik installatie heeft tot doel om het ijzerslib van het spoelwater te scheiden, waarbij het ijzerslib afgevoerd wordt. Het spoelwater wat ontdaan is van ijzerslib zal worden terug gevoerd in het zuiveringsproces zodat geen kostbaar water verloren gaat.

Pilotproeven

Logisticon heeft in samenwerking met Vitens en Koch Membrane Systems het Puron membraan gedurende langere tijd in een pilot getest op het ijzerhoudende spoelwater van productiebedrijf Spannenburg. Op basis van de positieve resultaten van deze pilot heeft Puron zich als product, en Logisticon als OEM-er kunnen kwalificeren voor dit project.

Design & Construct contract.

De opdracht voor Logisticon betreft het ontwerpen en bouwen van een installatie die met Puron dompelmembranen 1.250.000 m3 per jaar spoelwater zuivert met een overall rendement van 85%. Het ontwerp bestaat uit 2 straten die ieder 75% van het aangeboden spoelwater kunnen verwerken. In de permeaat afvoerleiding wordt per straat een UV-desinfectie voorzien.

Logisticon Water Treatment bereikt in 2019 de energie duurzaamheidsdoelstellingen voor 2023


De Rijksoverheid wil in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen. Er is vervolgens een Energieakkoord voor duurzame groei opgesteld met afspraken over het aandeel duurzame energie in 2023 en de weg naar 2050. Eén van de doelen is energiebesparing door toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking. Dit aandeel dient in 2023 meer dan 16% te zijn.

Bekijk bericht Nieuwsoverzicht