Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Verwerking van afvalwater met hoog chloride gehalte met lozingslimiet zorgt ervoor dat productieverlies voorkomen werd
Verwerking van afvalwater met hoog chloride gehalte met lozingslimiet zorgt ervoor dat productieverlies voorkomen werd
Uitdaging

Een Nederlands bedrijf dat garnalen verwerkt werd geconfronteerd met een te hoog chloride gehalte in hun afvalwater. Om productie verlies te voorkomen werd de klant verplicht het afvalwater af te voeren. Vraag aan Logisticon om te helpen met een aanvullende zuivering.

Geleverde oplossing

Om een productiestop te voorkomen en het volume aan af te voeren water te  minimaliseren is er een afvalwater plant geleverd bestaande uit de volgende technieken en onderdelen:

  • Zand filtratie
  • Ultrafiltratie
  • Reverse osmose
  • Buffertanks & pompen
  • Doseerequipment
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.