Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Effluent polishing industrieel afvalwater
Effluent polishing industrieel afvalwater
Uitdaging

Bij een grote raffinaderij in de Rotterdamse haven werd de lozingsnorm voor TSS in het afvalwater overschreden. Om dit te voorkomen is Logisticon gevraagd om hiervoor een oplossing te bedenken.

Geleverde oplossing

Als oplossing voor dit probleem was zandfiltratie de meest geschikte oplossing. Na uitvoeren van diverse pilot testen werd een optimale instelling gevonden voor een betrouwbare zandfiltratie van 800 m3/uur.
Door goede service en stabiele bedrijfsvoering van de installatie heeft de klant besloten tot een meerjarige samenwerking.

Sector
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.