Zuivering en 100% hergebruik van water bij RelyOn Nutec

Als toonaangevende aanbieder van veiligheids-, overlevings- en vaardigheidstrainingen heeft RelyOn Nutec in 2018 een nieuw multidisciplinair, realistisch oefencentrum  op de Rotterdamse Maasvlakte gebouwd. Op dit oefencentrum worden trainingen gegeven aan o.a. publieke en industriële brandweren en professionals uit de offshore, maritieme en wind sector over hoe zij incidenten kunnen voorkomen en hoe zij efficiënt en adequaat kunnen handelen bij calamiteiten of crisissituaties.

Waterzuivering

Het oefencentrum  op de Maasvlakte is uitgerust met een groot aantal realistische oefenobjecten voor het  oefenen van brandbestrijding en crisissituaties. Bij deze brandbestrijdingsoefeningen wordt veel water verbruikt met diverse additieven. Al dit water wordt na gebruik opgevangen en in een deelstroom biologisch en fysisch gezuiverd en volledig hergebruikt. De recirculatie stromen kunnen tijdens piekbedrijf 1200 m3/h verwerken. De deelstroom zuivering kan 50-75 m3/h verwerken.

Logisticon Water Treatment had in 2004 de waterzuivering op de oude locatie van toen nog RISC Fire & Safety Training en later bekend onder de naam Falck Risc gerealiseerd en vele jaren succesvol onderhouden. Op de nieuwe locatie die enkele honderden meters verder werd gebouwd heeft Logisticon, met de ervaring van de voorgaande jaren, een nieuwe installatie gerealiseerd. De klant heeft gekozen voor volledige ontzorging door met Logisticon Water Treatment een 15-jarig full operations contract af te sluiten.  De hoge mate van automatisering, afstandsbesturing en het robuuste ontwerp  maken dat bezoeken aan de installatie tot een minimum beperkt kunnen blijven en hiermee de Total Costs of Operations (TCO)  geminimaliseerd zijn.

Voor meer informatie omtrent RelyOn zie ook http://www.relyonnutec-fireacademy.nl

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst


Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit drinkwater geproduceerd beïnvloed. Om aan deze veranderingen het hoofd te bieden is Evides in diverse onderzoeksprojecten op zoek naar nieuwe technologieën.

Bekijk bericht Nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.