Results

Logisticon at Aquatech Amsterdam

nieuws_en

Read more

Logisticon is aanwezig op Aquatech Amsterdam

Met ruim 15.000 bezoekers uit de hele wereld is de Aquatech Amsterdam de meest toonaangevende vakbeurs voor proces-, drink- en afvalwater. Van 2 - 5 november vindt u Logisticon Water Treatment op het buitenterrein van

Read more

First drinking water-methane removal using degassing membranes

nieuws_en

Read more

Eerste drinkwater-methaanverwijdering via ontgassingsmembranen

Tegenwoordig wordt bij productiebedrijf Vitens in West-Terschelling ongeveer 1/3 van het drinkwater op Terschelling gewonnen uit de zoetwaterbel die zich onder het eiland bevindt. Het overige 2/3 deel wordt aangevuld vanuit

Read more

Reconstruction in full flow

nieuws_en

Read more

Verbouwing in volle gang

Na een welverdiende vakantie heeft het bouwteam de gang er bij het nieuwe kantoorpand aan Energieweg 2 weer goed in. Nadat vóór de bouwvak de ruwbouw was afgerond is er inmiddels een begin gemaakt met het stucwerk, het aanleggen

Read more

Rapid intervention for 3-stage cobalt removal

nieuws_en

Read more

Snelle interventie voor 3-traps kobaltverwijdering

Logisticon Verhuur werd recent benaderd door een chemisch bedrijf in het Rotterdamse havengebied dat plastics produceert. Deze klant heeft een biologische SBR-afvalwaterzuivering staan, die de afvalwaterverontreiniging uit de

Read more

Logisticon Rental makes sure the customer discharges clean water

nieuws_en

Read more

Logisticon Verhuur zorgt dat de klant schoon water loost

Een farmaceutisch bedrijf in België die de productie sterk aan het uitbreiden is kreeg te maken met een bouwplaats die bemalen moest worden voor de aanleg van kelders en liftschachten. Logisticon Verhuur is gevraagd mee te denken

Read more

Final installation installed within a week

nieuws_en

Read more

Definitieve installatie binnen een week aangelegd

In een vorig artikel deed Logisticon verslag van de tijdelijke installatie bij een Franse industriële klant. Deze is volgens planning na enkele maanden vervangen voor een definitieve installatie. De installatie is grotendeels

Read more

Een terugblik op de sloopwerkzaamheden

De verbouwing bij Logisticon is inmiddels al enige tijd aan de gang. Als voorbereiding op de verbouwing is er in week 13/14 het nodige sloopwerk verricht.

Read more

A look back at the demolition work

nieuws_en

Read more

The renovation continues

nieuws_en

Read more

De verbouwing gaat door

De verbouwing bij Logisticon is in volle gang. Na eerdere updates over de verbouwing, is er in onderstaand filmpje te zien hoe er vloerverwarming geplaatst is en er vervolgens beton is gestort.

Read more

Logisticon provides suitable solution for drinking water treatment

nieuws_en

Read more

Logisticon biedt de geschikte oplossing voor drinkwaterbehandeling

Voor een gemeente in Scandinavië heeft Logisticon Water Treatment een containerised UF-installatie geleverd ter verbetering van de drinkwaterkwaliteit. Voor langere tijd was de waterkwaliteit op de grenswaarde van de

Read more

The renovation is in full swing!

nieuws_en

Read more

De verbouwing is in volle gang!

Logisticon is druk met de verbouwing. Als onderdeel van de verbouwing wordt het kantoorpand op Energieweg 2 geheel aangepast en uitgebreid.

Read more

Logisticon builds surface water pilot for Dunea

nieuws_en

Read more

Logisticon Water Treatment bouwt oppervlaktewater pilot voor Dunea

Dunea is op zoek naar nieuwe bronnen voor drinkwater omdat het robuuste systeem, met twee rivierbronnen (Maas en Lek) en 80 km lange leidingen naar de duinen, steeds kwetsbaarder worden. Vervuiling ligt op de loer, droogte zorgt

Read more

Knowledge and competence provide the appropriate solution

nieuws_en

Read more

Kennis en kunde bieden de geschikte oplossing

Vanuit een Scandinavisch voedingsmiddelenbedrijf ontving Logisticon de opdracht om een dubbele Ultrafiltratie-installatie te leveren voor de behandeling van oppervlaktewater.

Read more

Flexibility at the top in France

nieuws_en

Read more

Flexibiliteit ten top in Frankrijk

Bij een grote industriële klant in Frankrijk, zal in 2021 een gecombineerde demiwater/proces water installatie worden geplaatst van 3 x 25 m³/h. Als voedingswater wordt hierbij gebruik gemaakt van water uit de naastgelegen

Read more

Logisticon Water Treatment bouwt brakwaterpilot voor Dunea

Dunea is op zoek naar nieuwe drinkwaterbronnen, omdat een systeem met één rivierbron, de Afgedamde Maas en 80 km lange leidingen naar de duinen, steeds kwetsbaarder wordt.

Read more

Logisticon builds brackish water pilot for Dunea

nieuws_en

Read more

The renovation has started

nieuws_en

Read more

De verbouwing is van start gegaan

Logisticon is druk met de verbouwing. Als onderdeel van de verbouwing wordt het kantoorpand op Energieweg 2 geheel aangepast en uitgebreid. 

Read more

De LogistiContour 23 is uit!

Logisticon heeft een nieuwe LogistiContour uitgebracht. Ditmaal de Januari editie met leuke en innovatieve nieuwsitems.

Read more

The LogistiContour 23 is released!

nieuws_en

Read more

Measuring trailers for RIVM and Deltares

nieuws_en

Read more

Meettrailers voor RIVM en Deltares

Logisticon Water Treatment heeft twee meettrailers voor het RIVM en Deltares gebouwd voor het meten van de waterkwaliteit in agrarische gebieden. De meettrailers worden gebruikt om de dynamiek van uitspoeling van nutriënten uit

Read more

Rapid measurements of bacteria in water, without a laboratory

nieuws_en

Read more

Snelle metingen van bacteriën in water, zonder laboratorium

Orvion, een zusterbedrijf van Logisticon, heeft Udetect ontwikkeld waarmee binnen 2 uur en on-site bacteriën in water worden gekwantificeerd. Zonder laboratorium, uitvoerbaar door operators of monsternemers

Read more

Logisticon stops using natural gas!

nieuws_en

Read more

Logisticon gaat van het gas af!

De uitbreiding bij Logisticon is in volle gang. Het jaar is begonnen met het plaatsen van een nieuwe portaalkraan op het nieuwe buitenterrein aan Ambachtsweg 34. Na het plaatsen van de terreinverlichting en het afmaken van het

Read more

Water purification contributes to savings on the required polymer

nieuws_en

Read more

Waterzuivering draagt bij aan besparing op de benodigde polymeer

Eind 2019 is Logisticon begonnen met het bouwen van een waterzuivering als onderdeel van een installatie die grootschalig polymeer aanmaakt. Het benodigde polymeer aanmaakwater, wordt vanaf de geplaatste pompskid bij de rivier

Read more

Containerized demi-installation operational in a few days

nieuws_en

Read more

Containerized demi-installatie in enkele dagen operationeel

' Snel operationeel' is niet altijd en overal een noodzaak. Maar opdrachtgevers ervaren het wel als erg prettig wanneer het gebeurd.

Read more

We make sure the customer discharges clean water

nieuws_en

Read more

Wij zorgen dat de klant schoon water loost

Een groot chemisch concern in het Rotterdamse havengebied, is medio 2020 een aantal nieuwe producten gaan produceren. Hierdoor is de samenstelling van de totale afvalwaterstroom veranderd.

Read more

Mobiele ultrafiltratie voor drinkwaterbereiding

Begin 2020 leverde Logisticon Mobile Water Solutions 4 containerised ultrafiltratie-systemen aan een klant in Brazilië.

Read more

Mobile ultrafiltration for drinking water production

nieuws_en

Read more

The first piles for the new building

nieuws_en

Read more

De eerste palen voor de nieuwbouw

De realisatie van ons nieuwbouwproject vordert gestaag. De eerste paal is een feit! 

Read more

The new LogistiContour is released!

nieuws_en

Read more

De nieuwe LogistiContour is uit!

Logisticon heeft wederom een nieuwe LogistiContour gerealiseerd. Ditmaal de september editie met leuke en innovatieve nieuwsitems.

Read more

Patrick Wuis the new Manager Rental department

nieuws_en

Read more

Patrick Wuis nieuwe Hoofd Verhuur

Met ingang van 1 oktober 2020 is Patrick Wuis aangesteld als hoofd afdeling verhuur bij Logisticon Water Treatment in Groot-Ammers. In deze functie zal Patrick het beleid van de afdeling structureren en de verhuur activiteiten op

Read more

Right chemistry between Logisticon and Organik Kimya

nieuws_en

Read more

Juiste chemie tussen Logisticon en Organik Kimya

Chemiebedrijf Organik Kimya Netherlands BV, gevestigd op de toepasselijke Chemieweg 7 te Rotterdam, is gespecialiseerd in het maken van polymeren als basis voor verf en lakken. In 2019 kwam vanuit Organik Kimya de vraag of

Read more

Logisticon provides temporally waste water treatment solution

nieuws_en

Read more

Logisticon biedt een tijdelijke oplossing voor afvalwaterbehandeling

Eind 2019 kreeg een voedingsmiddelen bedrijf dat zich specialiseert in het raffineren van eetbare oliën te maken met het vertrek van het naastgelegen bedrijf die haar activiteiten ergens anders ging onderbrengen. Samen hadden

Read more

Nitrogen removal for the Rivierenland Water Board

nieuws_en

Read more

Stikstofverwijdering voor Waterschap Rivierenland

Eén van de belangrijke onderdelen van de rwzi Nijmegen is het vergisten van slib, van zowel de rwzi Nijmegen als ook van de andere rwzi’s in het oostelijke deel van het verzorgingsgebied. De biogas- en energieproductie zijn

Read more

Logisticon groeit!

Bij Logisticon Water Treatment zijn we druk bezig met het realiseren van ons nieuwbouw project. Als groeiend bedrijf is het noodzakelijk om voldoende werkruimte te hebben, omdat je op die manier optimaal kan blijven presteren.

Read more

Logisticon innovates! We proudly present the UF60

nieuws_en

Read more

Logisticon innoveert! Met gepaste trots presenteren wij de UF60!

Na het ontwikkelen van een nieuwe Capillaire Nanofiltratie (CapNF) pilot unit heeft Logisticon nog een andere pilot unit gerealiseerd, namelijk de UF60. Deze Ultrafiltratie pilot unit is vooral bedoeld om ultrafiltratie techniek

Read more

Innovation by Logisticon!

nieuws_en

Read more

Logisticon innoveert!

Logisticon zit niet stil, zo is er recent een nieuwe Capillaire Nanofiltratie (CapNF) pilot unit ontwikkeld. Deze stand alone mobiele zuiveringsoplossing is ideaal indien u extra capaciteit wenst of wanneer u uw

Read more

Oasen cooperates with Logisticon on treatment systems for two new plants

nieuws_en

Read more

Oasen werkt samen met Logisticon aan zuiveringsinstallaties voor twee nieuwe stations

In Kamerik en Nieuw-Lekkerland bouwt Oasen twee nieuwe zuiveringsstations. Over enkele jaren zuivert Oasen daar het grondwater met membranen tot helder en betrouwbaar drinkwater. Logisticon Water Treatment gaat de

Read more

Newsletter

Stay up-to-date about the latest Logisticon projects and developments in water technology.

Read more

Mobile Chlodos desinfect drinking water network

nieuws_en

Read more

Mobiele Chlodo’s desinfecteren drinkwaternet

Drinkwater dient met de hoogste kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid bij iedereen uit de kraan te stromen. De mobiele Chlodo is geschikt voor waterleidingbedrijven die na een calamiteit snel weer de gewenste waterkwaliteit

Read more

Vitens Dinxperlo went for specific knowledge when replacing membranes

nieuws_en

Read more

Vitens Dinxperlo kiest bij membraanvervanging voor specifieke kennis

De membranen van Vitens moeten vervangen worden om de gewenste waterkwaliteit te blijven leveren. Dankzij de juiste kennis heeft de serviceafdeling van Logisticon hiervoor een speciaal plan van aanpak geschreven en via een

Read more

Logisticon supplies a sophisticated treatment installation: Bioterra can discharge again

nieuws_en

Read more

Doordachte zuivering: Bioterra mag weer lozen

Bij Bioterra te Genk wordt op biologisch of fysisch-chemische wijze grond gereinigd. Logisticon Water Treatment heeft een full-scale-MBR installatie ontworpen, gebouwd en geleverd.

Read more

Dunea happy with innovative rinse water processing

nieuws_en

Read more

Dunea tevreden over innovatieve spoelwaterverwerking

Dunea, dat duinwater gebruikt voor drinkwaterproductie en –levering aan 1,3 miljoen mensen, wil naast een hoge drinkwaterkwaliteit bieden ook het milieu en de natuur maximaal ontlasten. 

Read more

Logisticon houdt aanleg metrostation Kopenhagen in beweging

Tijdens de aanleg van een nieuw station in Kopenhagen bleek het grondwater te zijn vervuild met gechloreerde koolwaterstoffen. Logisticon Verhuur werd gevraagd om hiervoor een full-scalezuivering te leveren.

Read more

Logisticon keeps the construction of a metro station in Copenhagen going

nieuws_en

Read more

1000+ LinkedIn followers for Logisticon

nieuws_en

Read more

1000+ LinkedIn volgers voor Logisticon

Logisticon kan met trots mededelen dat de mijlpaal van 1000 LinkedIn volgers is bereikt! Namens Logisticon ontzettend bedankt voor iedereen die onze LinkedIn pagina leuk vindt en onze berichten deelt. We waarderen uw steun en

Read more

Logisticon takes protective measures against COVID-19

nieuws_en

Read more

Logisticon neemt maatregelen rondom Coronavirus

Uw gezondheid en veiligheid en die van onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus/COVID-19 neemt Logisticon Water Treatment continu verschillende maatregelen die zijn

Read more

Water treatment at green energy generation REDstack

nieuws_en

Read more

Waterbehandeling bij duurzame energie opwekking REDstack

Bij REDstack, op de Afsluitdijk, wordt uit zoet en zout water duurzame energie opgewekt. Logisticon Water Treatment is gevraagd om een ontwerp te maken om de beide waterstromen voor te behandelen. 

Read more

Aqua Nederland Vakbeurs 2021

LET OP! VERPLAATST I.V.M. CORONAVIRUS! Van 23 t/m 25 maart 2021 zal Logisticon Water Treatment aanwezig zijn op de Aqua Nederland Vakbeurs in de Evenementenhal in Gorinchem. Bij deze nodigen wij u graag uit voor een bezoek

Read more

Saving costs & project duration with mobile ultrafiltration units for temporary drinking water

Logisticon Mobile Water Solutions supplied end of 2018 a temporary containerized ultrafiltration systems solution with a combined maximum capacity of 900 m3/h for a 24 month period.CHALLENGEClients existing treatment

Read more

Purification and 100% water reuse at RelyOn Nutec

As a leading provider of safety, survival and skills training, RelyOn Nutec built a new multidisciplinary, realistic exercise centre on the Maasvlakte in Rotterdam the Netherlands in 2018. At this training centre, training

Read more

Methane removal: from waste to energy source

A good example of cooperation between water supply companies Vitens and Oasen in The Netherlands  with Logisticon Water Treatment is for the removal of methane from groundwater using membrane degassing. Logisticon Water Treatment

Read more


Aquatech Amsterdam 2019

Amsterdam is de thuisbasis van de grootste waterbeurs ter wereld namelijk Aquatech. Alles op het gebied van proces-, drink- en afvalwater is te vinden in de Rai in Amsterdam met duizenden waterprofessionals. Van 5-8 november 2019

Read more

Waterschaarste hoeft geen probleem te zijn

Waterhergebruik actueler dan ooitSchaarste van beschikbaar zoetwater, onder ander rivierwater voor drinkwaterproductie, was deze week weer volop in het nieuws. In tijden van exceptionele droogte zijn de effecten van de

Read more

Waste water treatment with flotation, cleaning, chemical storage and cooling

For a client in the food industry, Logisticon Water Treatment has been able to replace their outdated wastewater treatment plant (WWTP). The old installation was demolished and a completely new installation built at the same

Read more

Waste water treatment for Renewi Smink

Due to aging of the existing waste water treatment plant Logisticon Water Treatment was asked to supply a new wastewater treatment plant for Smink Waste Treatment, part of the new Renewi company. Smink has been involved in the

Read more

Logisticon Water Treatment achieves the energy sustainability objectives for 2023 in 2019

nieuws_en

Read more

Logisticon Water Treatment bereikt in 2019 de energie duurzaamheidsdoelstellingen voor 2023

De Rijksoverheid wil in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen. Er is vervolgens een Energieakkoord voor duurzame groei opgesteld met afspraken over het aandeel duurzame energie in 2023 en de weg naar 2050. Eén van de

Read more

Stay up to date and sign up for the online newsletter!

By clicking on "subscribe" you also agree with the Privacy statement.