Dankzij slimme pilot-afvalwaterzuivering mag Belgische chemieproducent weer op het riool lozen

De situatie betreft een pilot installatie op het afvalwater van een Belgische producent van fenolharsen (synthetische kunststoffen).  

Deze producent werd geconfronteerd met een te hoge concentratie CZV (Chemische zuurstof verbruik) in hun afvalwater. Deze hoge CZV werd veroorzaakt door een te hoge concentratie fenol, formaldehyde, butanol en methanol, waardoor het afvalwater niet meer mocht worden geloosd. Met als resultaat dat het moest worden afgevoerd richting een externe partij, waardoor additionele kosten ontstonden.

Als oplossing ontwikkelde Logisticon een pilot on-site afvalwaterbehandeling, in de vorm van een op afstand bestuurbare membraan bioreactor (MBR). Deze MBR-installatie realiseert een CZV-afbraak van ruim 95%. Daarnaast kan deze pilot-installatie het volledige debiet behandelen, waardoor er geen water meer richting de externe partij hoeft te worden afgevoerd, hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing betekent. Bovendien kan de klant nu kennis en ervaring opbouwen met dit specifieke MBR-proces. Wederom een mooi voorbeeld van een On-site behandeling, met procesbegeleiding op afstand door Logisticon’s waterspecialisten.

Ervaart u ook uitdagingen met uw afvalwater of bent u geïnteresseerd in alternatieve, slimme, kostenbesparende oplossingen? Neem dan contact op met Logisticon’s waterspecialisten. Zij helpen u graag.

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst

Geplaatst: 16-09-2022 Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit...

Slimme oplossing voor reductie van benzeenemissies

Geplaatst: 11-08-2022 Een olieraffinaderij in het Rotterdamse havengebied had voor een periode van drie jaar een waterzuiveringsinstallatie van 70 m3/h nodig om luchtemissies van benzeen op de bestaande...

Mobiele wateroplossing voor waterzuiveringsinstallatie in Zweden

Geplaatst: 08-07-2022 Eind februari 2022 werd bij een waterzuiveringsinstallatie in de regio van Stockholm geconcludeerd dat er verhoogde microbiologische barrières nodig waren, om veilig...

Vink en Logisticon zetten samen duurzame stappen

Geplaatst: 24-06-2022 Vink Kunststoffen, één van Logisticons leveranciers, heeft een kunststof-recyclingprogramma opgezet, waarbij relaties hun kunststof-restmaterialen kunnen laten...

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.