Innovatieve mobiele trailer voor monsternames bespaart tijd en overlast

Ter bewaking van de volksgezondheid worden sinds 2010 op een gestandaardiseerde wijze spuimonsters genomen van het sediment en de dierlijke organismen die zich in het drinkwater-distributienetwerk bevinden. In de loop der tijd zijn er voor dit onderzoek verbeteringen doorgevoerd en is de monsterneming omvangrijker geworden. Hierdoor is de standaard opstelling groter en de monsterneming intensiever geworden qua werkzaamheden en de te noteren parameters. Daarnaast heeft het af te voeren spuiwater op meerdere locaties voor overlast gezorgd.

Logisticon Water Treatment ontwikkelde als oplossing een custom made monstername-trailer, die de 42 m3/h af te voeren spuitwater optimaal behandeld. Tijdens het proces wordt 10% van het spuitwater via een kleine trechter met een 25 micron filter verwerkt. Het overige deel wordt naar een grote trechter met een 100 micron filter geleid, waarna het effluent via een slang en spuizak naar een geschikte lozingsplaats wordt gebracht. De ondertussen verkregen data wordt opgeslagen in een datalogger.

Dankzij deze innovatieve trailer is de monstername nu minder intensief en is de overlast voor de omgeving minimaal.

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst

Geplaatst: 16-09-2022 Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit...

Slimme oplossing voor reductie van benzeenemissies

Geplaatst: 11-08-2022 Een olieraffinaderij in het Rotterdamse havengebied had voor een periode van drie jaar een waterzuiveringsinstallatie van 70 m3/h nodig om luchtemissies van benzeen op de bestaande...

Mobiele wateroplossing voor waterzuiveringsinstallatie in Zweden

Geplaatst: 08-07-2022 Eind februari 2022 werd bij een waterzuiveringsinstallatie in de regio van Stockholm geconcludeerd dat er verhoogde microbiologische barrières nodig waren, om veilig...

Vink en Logisticon zetten samen duurzame stappen

Geplaatst: 24-06-2022 Vink Kunststoffen, één van Logisticons leveranciers, heeft een kunststof-recyclingprogramma opgezet, waarbij relaties hun kunststof-restmaterialen kunnen laten...

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.