Logisticon Water Treatment bouwt brakwaterpilot voor Dunea

Dunea is op zoek naar nieuwe drinkwaterbronnen, omdat een systeem met één rivierbron, de Afgedamde Maas en 80 km lange leidingen naar de duinen, steeds kwetsbaarder wordt. Vervuiling ligt op de loer, langdurige droge perioden zorgen voor weinig rivierwater om drinkwater van te maken en de lange leidingen moeten steeds vaker worden verlegd om plannen van anderen mogelijk te maken.Dunea zoekt naar een robuuste mix van bronnen die ervoor zorgt dat drinkwaterlevering naar de klanten gegarandeerd is. De Lek wordt vaker bijgeschakeld als tweede rivier en er zijn nieuwe bronnen nodig, dichter bij de duinen.

Eén van die bronnen is het bereiden van drinkwater vanuit brak grondwater, dat zich onder de duinen bevindt. Het brak grondwater wordt onttrokken uit het duingebied nabij Scheveningen en gezuiverd van zout en verontreinigingen. Dit gezuiverde water wordt vervolgens toegevoegd aan het water dat de nazuivering van pompstation Scheveningen ingaat. Een tweede voordeel van de onttrekking van brak grondwater is dat daardoor meer ruimte vrij komt in de bodem voor zoet water en dat het zoet water minder gevoelig wordt voor verzilting (het Freshkeeper effect). Een grotere voorraad zoet water helpt ook lange droge perioden te overbruggen.

Voordat er besloten kan worden om brak grondwater daadwerkelijk te gaan inzetten voor de drinkwatervoorziening, is nader onderzoek nodig naar de wijze waarop dit water het beste kan worden onttrokken en gezuiverd. Dunea heeft hiervoor een duurzaamheidssubsidie ontvangen van de Europese Unie (LIFE Freshman).
Na een geslaagde EMVI-aanbesteding is Logisticon Water Treatment de opdracht gegund om een proefinstallatie te bouwen op de pilotlocatie in Scheveningen. De zuiveringsinstallatie komt in de directe nabijheid van de onttrekkingsputten van het brakke grondwater.

De opdracht betreft het ontwerp, de bouw van de zuiveringsinstallatie en het onderhoud gedurende de looptijd van de pilot. Logisticon zorgt ervoor dat het brakke water naar de proefhal wordt geleid en behandeld wordt door de Reverse Osmosis-installatie (zie foto), om zout en verontreinigingen uit het water te halen.

Meer informatie over het onderzoeksprogramma leest u op www.dunea.nl/brakgrondwater

Logisticon Water Treatment bouwt oppervlaktewater pilot voor Dunea

Geplaatst: 23-04-2021 Dunea is op zoek naar nieuwe bronnen voor drinkwater omdat het robuuste systeem, met twee rivierbronnen (Maas en Lek) en 80 km lange leidingen naar de duinen, steeds kwetsbaarder...

Kennis en kunde bieden de geschikte oplossing

Geplaatst: 09-04-2021 Vanuit een Scandinavisch voedingsmiddelenbedrijf ontving Logisticon de opdracht om een dubbele Ultrafiltratie-installatie te leveren voor de behandeling van oppervlaktewater. Dit...

Flexibiliteit ten top in Frankrijk

Geplaatst: 26-03-2021 Bij een grote industriële klant in Frankrijk, zal in 2021 een gecombineerde demiwater/proces water installatie worden geplaatst van 3 x 25 m³/h. Als voedingswater wordt...

De verbouwing is van start gegaan

Geplaatst: 26-02-2021 Logisticon is druk met de verbouwing. Als onderdeel van de verbouwing wordt het kantoorpand op Energieweg 2 geheel aangepast en uitgebreid. Zoals in het bijgaande filmpje te...

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.