Logisticon Water Treatment bouwt brakwaterpilot voor Dunea

Dunea is op zoek naar nieuwe drinkwaterbronnen, omdat een systeem met één rivierbron, de Afgedamde Maas en 80 km lange leidingen naar de duinen, steeds kwetsbaarder wordt. Vervuiling ligt op de loer, langdurige droge perioden zorgen voor weinig rivierwater om drinkwater van te maken en de lange leidingen moeten steeds vaker worden verlegd om plannen van anderen mogelijk te maken.Dunea zoekt naar een robuuste mix van bronnen die ervoor zorgt dat drinkwaterlevering naar de klanten gegarandeerd is. De Lek wordt vaker bijgeschakeld als tweede rivier en er zijn nieuwe bronnen nodig, dichter bij de duinen.

Eén van die bronnen is het bereiden van drinkwater vanuit brak grondwater, dat zich onder de duinen bevindt. Het brak grondwater wordt onttrokken uit het duingebied nabij Scheveningen en gezuiverd van zout en verontreinigingen. Dit gezuiverde water wordt vervolgens toegevoegd aan het water dat de nazuivering van pompstation Scheveningen ingaat. Een tweede voordeel van de onttrekking van brak grondwater is dat daardoor meer ruimte vrij komt in de bodem voor zoet water en dat het zoet water minder gevoelig wordt voor verzilting (het Freshkeeper effect). Een grotere voorraad zoet water helpt ook lange droge perioden te overbruggen.

Voordat er besloten kan worden om brak grondwater daadwerkelijk te gaan inzetten voor de drinkwatervoorziening, is nader onderzoek nodig naar de wijze waarop dit water het beste kan worden onttrokken en gezuiverd. Dunea heeft hiervoor een duurzaamheidssubsidie ontvangen van de Europese Unie (LIFE Freshman).
Na een geslaagde EMVI-aanbesteding is Logisticon Water Treatment de opdracht gegund om een proefinstallatie te bouwen op de pilotlocatie in Scheveningen. De zuiveringsinstallatie komt in de directe nabijheid van de onttrekkingsputten van het brakke grondwater.

De opdracht betreft het ontwerp, de bouw van de zuiveringsinstallatie en het onderhoud gedurende de looptijd van de pilot. Logisticon zorgt ervoor dat het brakke water naar de proefhal wordt geleid en behandeld wordt door de Reverse Osmosis-installatie (zie foto), om zout en verontreinigingen uit het water te halen.

Meer informatie over het onderzoeksprogramma leest u op www.dunea.nl/brakgrondwater

Definitieve installatie binnen een week aangelegd

Geplaatst: 16-07-2021 In een vorig artikel deed Logisticon verslag van de tijdelijke installatie bij een Franse industriële klant. Deze is volgens planning na enkele maanden...

Een terugblik op de sloopwerkzaamheden

Geplaatst: 18-06-2021 De verbouwing bij Logisticon is inmiddels al enige tijd aan de gang. Als voorbereiding op de verbouwing is er in week 13/14 het nodige sloopwerk verricht. In onderstaand filmpje is...

De verbouwing gaat door

Geplaatst: 28-05-2021 De verbouwing bij Logisticon is in volle gang. Na eerdere updates over de verbouwing, is er in onderstaand filmpje te zien hoe er vloerverwarming geplaatst is en er...

Logisticon biedt de geschikte oplossing voor drinkwaterbehandeling

Geplaatst: 21-05-2021 Voor een gemeente in Scandinavië heeft Logisticon Water Treatment een containerised UF-installatie geleverd ter verbetering van de drinkwaterkwaliteit. Voor langere tijd was...

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.