Logisticon Water Treatment bouwt brakwaterpilot voor Dunea

Dunea is op zoek naar nieuwe drinkwaterbronnen, omdat een systeem met één rivierbron, de Afgedamde Maas en 80 km lange leidingen naar de duinen, steeds kwetsbaarder wordt. Vervuiling ligt op de loer, langdurige droge perioden zorgen voor weinig rivierwater om drinkwater van te maken en de lange leidingen moeten steeds vaker worden verlegd om plannen van anderen mogelijk te maken.Dunea zoekt naar een robuuste mix van bronnen die ervoor zorgt dat drinkwaterlevering naar de klanten gegarandeerd is. De Lek wordt vaker bijgeschakeld als tweede rivier en er zijn nieuwe bronnen nodig, dichter bij de duinen.

Eén van die bronnen is het bereiden van drinkwater vanuit brak grondwater, dat zich onder de duinen bevindt. Het brak grondwater wordt onttrokken uit het duingebied nabij Scheveningen en gezuiverd van zout en verontreinigingen. Dit gezuiverde water wordt vervolgens toegevoegd aan het water dat de nazuivering van pompstation Scheveningen ingaat. Een tweede voordeel van de onttrekking van brak grondwater is dat daardoor meer ruimte vrij komt in de bodem voor zoet water en dat het zoet water minder gevoelig wordt voor verzilting (het Freshkeeper effect). Een grotere voorraad zoet water helpt ook lange droge perioden te overbruggen.

Voordat er besloten kan worden om brak grondwater daadwerkelijk te gaan inzetten voor de drinkwatervoorziening, is nader onderzoek nodig naar de wijze waarop dit water het beste kan worden onttrokken en gezuiverd. Dunea heeft hiervoor een duurzaamheidssubsidie ontvangen van de Europese Unie (LIFE Freshman).
Na een geslaagde EMVI-aanbesteding is Logisticon Water Treatment de opdracht gegund om een proefinstallatie te bouwen op de pilotlocatie in Scheveningen. De zuiveringsinstallatie komt in de directe nabijheid van de onttrekkingsputten van het brakke grondwater.

De opdracht betreft het ontwerp, de bouw van de zuiveringsinstallatie en het onderhoud gedurende de looptijd van de pilot. Logisticon zorgt ervoor dat het brakke water naar de proefhal wordt geleid en behandeld wordt door de Reverse Osmosis-installatie (zie foto), om zout en verontreinigingen uit het water te halen.

Meer informatie over het onderzoeksprogramma leest u op www.dunea.nl/brakgrondwater

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst

Geplaatst: 16-09-2022 Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit...

Slimme oplossing voor reductie van benzeenemissies

Geplaatst: 11-08-2022 Een olieraffinaderij in het Rotterdamse havengebied had voor een periode van drie jaar een waterzuiveringsinstallatie van 70 m3/h nodig om luchtemissies van benzeen op de bestaande...

Mobiele wateroplossing voor waterzuiveringsinstallatie in Zweden

Geplaatst: 08-07-2022 Eind februari 2022 werd bij een waterzuiveringsinstallatie in de regio van Stockholm geconcludeerd dat er verhoogde microbiologische barrières nodig waren, om veilig...

Vink en Logisticon zetten samen duurzame stappen

Geplaatst: 24-06-2022 Vink Kunststoffen, één van Logisticons leveranciers, heeft een kunststof-recyclingprogramma opgezet, waarbij relaties hun kunststof-restmaterialen kunnen laten...

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.