Minder onderhoud dankzij slimme innovatie

In Logisticontour nr. 25 heeft u kunnen lezen over een grondwateronderzoek uitgevoerd door Vitens op West-Terschelling met een pilotinstallatie van Logisticon.

Het grondwater daar bevat een kleine hoeveelheid methaan dat in de zuivering grotendeels via een conventionele behandeling wordt verwijderd. In de anaerobe nanofiltratie-units gebeurde dit tot voor kort nog niet, waardoor de nageschakelde beluchtings- en ontgassingstoren frequent moesten worden gereinigd. Na afronding van het onderzoek met de pilotinstallatie, werd er gekozen voor en gestart met de bouw van een membraan-ontgassingsunit en een stikstof-skid.

In verband met de beperkte ruimte worden deze twee nieuwe units op een bordes boven de huidige nanofiltratie-units geplaatst. De membraan-ontgassingsunit zal tussen de bestaande nanofiltratie-unit en de ontgassingstoren functioneren en wordt net als de stikstof-skid volledig geïntegreerd in de bestaande Vitens-bestuurde zuiveringsstraat.

Werkingsprincipe

Het principe van ontgassing met membranen berust op het innig in contact brengen van het te ontgassen water met een vacuüm en/of sleepgas, waarbij de fasen gescheiden zijn door een hydrofoob-membraan. Omdat er geen stikstof aanwezig is op de zuivering is besloten om een stikstof-skid (compressor met stikstofgenerator) te ontwerpen. Deze zorgt voor de productie van stikstof dat gebruikt wordt als sleepgas.

Dankzij deze slimme innovatie functioneren de achterliggende zuiveringen beter en vereist de ontgassingstoren nu minder onderhoud. Tevens zorgt deze oplossing voor een betere en stabielere drinkwaterkwaliteit. Het project wordt begin maart opgeleverd.

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst

Geplaatst: 16-09-2022 Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit...

Slimme oplossing voor reductie van benzeenemissies

Geplaatst: 11-08-2022 Een olieraffinaderij in het Rotterdamse havengebied had voor een periode van drie jaar een waterzuiveringsinstallatie van 70 m3/h nodig om luchtemissies van benzeen op de bestaande...

Mobiele wateroplossing voor waterzuiveringsinstallatie in Zweden

Geplaatst: 08-07-2022 Eind februari 2022 werd bij een waterzuiveringsinstallatie in de regio van Stockholm geconcludeerd dat er verhoogde microbiologische barrières nodig waren, om veilig...

Vink en Logisticon zetten samen duurzame stappen

Geplaatst: 24-06-2022 Vink Kunststoffen, één van Logisticons leveranciers, heeft een kunststof-recyclingprogramma opgezet, waarbij relaties hun kunststof-restmaterialen kunnen laten...

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.