Slimme oplossing voor reductie van benzeenemissies

Een olieraffinaderij in het Rotterdamse havengebied had voor een periode van drie jaar een waterzuiveringsinstallatie van 70 m3/h nodig om luchtemissies van benzeen op de bestaande biologische afvalwaterzuivering te verminderen. Er is gekozen voor een afzonderlijke voorbehandeling van de benzeenrijke afvalwaterstroom, welke geplaatst wordt in de influent stroom van de bestaande biologische waterzuivering. In de biologie wordt het restant oplosbare benzeen biologisch afgebroken. Met behulp van deze tijdelijke installatie zal getest worden of een voorbehandeling van het afvalwater leidt tot vermindering van de benzeen-luchtemissies en of verdere biologische verwerking mogelijk is.

Logisticon had voor deze klant al eerder naar tevredenheid een waterbehandelingsoplossing mogen leveren waardoor de klant deze vraag wederom bij Logisticon wilde onderbrengen.

Qua techniek wordt het aangevoerde influent met behulp van zwaartekracht rechtstreeks naar een Dissolved Air Flotation (DAF)unit geleid. Na dosering van coagulant en een polymeer scheidt de DAF-unit de olie en vaste stoffen met behulp van een drijfgas van het afvalwater zodat er slib ontstaat. Om de noodzakelijke microbelletjes te creëren wordt perslucht ingezet om de olie en vaste stoffen te laten floteren. De opdrijvende sliblaag wordt van het wateroppervlak verwijderd, verzameld en afgevoerd.

De DAF-unit is voor deze test volledig afgedekt en voorzien van luchtafzuiging en -behandeling met koolfilters om de vluchtige koolwaterstoffen te absorberen. Samen met de olieraffinaderij heeft Logisticon het procesontwerp bedacht en de installatie gebouwd en geplaatst, waarna deze succesvol in bedrijf is genomen.

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst

Geplaatst: 16-09-2022 Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit...

Mobiele wateroplossing voor waterzuiveringsinstallatie in Zweden

Geplaatst: 08-07-2022 Eind februari 2022 werd bij een waterzuiveringsinstallatie in de regio van Stockholm geconcludeerd dat er verhoogde microbiologische barrières nodig waren, om veilig...

Vink en Logisticon zetten samen duurzame stappen

Geplaatst: 24-06-2022 Vink Kunststoffen, één van Logisticons leveranciers, heeft een kunststof-recyclingprogramma opgezet, waarbij relaties hun kunststof-restmaterialen kunnen laten...

Evides en Logisticon vieren 12,5 jaar DWP Botlek

Geplaatst: 13-06-2022 12,5 jaar geleden is door Evides Industriewater in de Rotterdamse haven Nederlands grootste gedemineraliseerd water installatie gerealiseerd. De DWP installatie (Demi Water Plant)...

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.