Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Beluchting / Ontgassing
Beluchting / Ontgassing

Bij beluchting wordt lucht toegevoegd van water. Het toevoegen aan lucht wordt gedaan in meerdere technieken en voor verschillende doeleinde. Het toevoegen van zuurstof (lucht) aan water wordt gedaan bij:

  1. Oxidatie, in een aantal gevallen is oxidatie van opgeloste stoffen nodig om te kunnen zuiveren. Hierbij kan gedacht worden aan de oxidatie van opgelost ijzer bij grondwater behandeling.
  2. Aerobe biologische processen waarbij een hoger zuurstofgehalte nodig is.

Logisticon heeft ervaring in het beluchten van bassins, oppervlaktewater en bij grondwater zuiveringen. Hiernaast heeft Logisticon brede ervaring in biologische afvalwaterzuivering, waarvan beluchting een onderdeel is.

MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.