Logisticon » Oplossingen » Grondwater

Milieutechnisch verantwoorde grondwaterzuiveringen

Logisticon biedt milieutechnisch en economisch verantwoorde grondwaterzuiveringen, zowel voor tijdelijk als definitief gebruik. Deze installaties zijn gebruiksklaar en worden op elke mogelijke plaats, voorzien van moderne en beproefde milieutechnieken, ingezet. Variërend van grondwater tot industriële waterstromen, kunt u voor al deze uitdagingen een beroep op ons doen.

Ontijzering van grondwater

Bij bouwputbemaling kan grondwater vrijkomen dat geloosd moet worden op het riool, het oppervlaktewater of op een andere plaats weer in de bodem wordt geïnjecteerd. Dit water bevat vaak ijzer dat bij contact met de buitenlucht een bruine neerslag geeft. Het bemalingswater moet, rekening houdend met de steeds strengere eisen aan de lozing, ontijzerd worden. Logisticon verkoopt en verhuurt hiervoor mobiele installaties.

Grondwatersanering

Grondwater kan naast ijzer ook verontreinigingen bevatten, die veelal zijn veroorzaakt door de aanwezigheid van oude industrieën. Typische verontreinigingen bij(voormalige) benzinestations zijn minerale olie en BTEXN (Benzeen, Tolueen, Ethyleen, Xyleen en Naftaleen). Wasserijen hebben de grond vaak verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen, zoals Per en Tri (Per- en Trichlooretheen). Voormalige gasfabrieken hebben veelal een cocktail aan verontreinigingen in de grond en het grondwater, zoals hoge concentraties teer, cyaniden, naftaleen en zware metalen. Op basis van de grondwatersamenstelling bepalen we samen met u de benodigde combinatie van milieuzuiveringstechnieken voor een veilige en kosteneffi ciënte sanering.

Onder- of bovengronds zuiveren

Bij tijdelijke, maar ook bijlangdurige saneringen bieden wij twee opties, namelijk bovengrondse of ondergrondse sanering. Met de zogenaamde ‘pump and treat’ optie pompen we verontreinigd water op en zuiveren het bovengronds tot een schoonwaterstroom. Bij ‘in situ’-sanering behandelen we de vervuiling rechtstreeks in de ondergrond. Logisticon ontwikkelde hiervoor een innovatieve aanpak om de gechloreerde verbindingen Per en Tri met behulp van bacteriën in de ondergrond af te breken.

Schoon industrieel water

Door de strengere milieueisen is het van belang dat industrieën adequaat reageren bij een overschrijding van de normen voor proces- en afvalwater. Niet in de laatste plaats zorgt schoon water voor efficiëntere bedrijfsprocessen, maar ook voor lagere lozingskosten. Onze installaties rekenen af met ongewenste stoffen, zoals zware metalen, koolwaterstoffen of zwevende stoffen. Ook voor hergebruik van afvalstoffen uit industrieel water bent u bij ons aan het juiste adres.

Calamiteitenbestrijding

Tijdelijke waterzuiveringen worden regelmatig ingezet bij calamiteiten waarbij grondwater of oppervlaktewater dreigt te worden verontreinigd. Bijvoorbeeld bij een storing of een slecht werkende afvalwaterzuivering. Mobiele zuiveringsinstallaties van Logisticon worden ook ingezet voor de reiniging van vervuild bluswater.
Een voorbeeld is de brand bij Chemiepack in Moerdijk.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.