Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Fysisch chemische containers
Fysisch chemische containers

Bij coagulatie/flocculatie wordt aan het water chemicaliën (vlokmiddelen) toegevoegd met als doel om kleine zwevende deeltjes te verwijderen die normaal niet direct door bezinking, flotatie of zandfiltratie afgevangen kunnen worden. Coagulatie is het proces waarbij door toevoegen van chemicaliën (bijv. ijzerchloride) de afstoting tussen de zwevende (colloïdale) deeltjes wordt verlaagd waardoor deze kunnen samenklonteren. Hiervoor zijn een intensieve menging, de juiste chemicaliën en een (korte) verblijftijd vereist. De vlokken die bij coagulatie ontstaan zijn klein en kunnen alleen verder groeien door rustig te roeren zodat deeltjes verder samen kunnen klonteren. Het samenklonteren van deze microvlokken wordt flocculatie genoemd. Voor flocculatie is een rustige menging en langere verblijftijd nodig. Om het flocculatieproces te verbeteren worden vlokhulpmiddelen, zoals poly-elektrolyten: PE, gedoseerd. Het coagulatie-/flocculatieproces vindt plaats in tanks waarbij veel aandacht moet worden besteed aan de juiste (verhoudingen) chemicaliën, pH, mengenergie en verblijftijd. Coagulatie en flocculatie kan ook plaatsvinden in pijpflocculatoren.

Logisticon levert zowel losse als gecombineerde doseersystemen. De ontwikkelde samengestelde fysische chemische containers zijn ideaal voor een van A tot Z fysische chemische voorbehandeling voor verscheidende waterzuiveringstechnologieën.

MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.