Logisticon » Oplossingen » Proceswater

Proceswater

Proceswater kent vele benamingen en kwaliteiten. Wat is nu proceswater eigenlijk? We spreken van proceswater als het water gebruikt wordt in een productieproces. Vaak worden er ook andere namen aan proceswater gegeven zoals ultrapuur water, demiwater, koelwater, spoelwater, waswater, brouwwater, ketelvoedingswater of andere kwaliteitsbenamingen; Hoe proceswater uiteindelijk ook genoemd wordt en waarbij elk type gebruik een eigen samenstelling heeft: Logisticon Waterbehandeling levert elk type proceswater met de juiste kwaliteit en capaciteit.

Bronnen voor proceswater veranderen

Door verdroging en hierdoor verminderde garantie op beschiklbaarheid en de stijgende prijs van drinkwater enerzijds en de kosten van afvalwaterzuivering en afvalwaterlozing en lozingseisen anderzijds wijken industriële bedrijven vaker uit naar alternatieven als bron voor hun proceswater. Oppervlaktewater, brakwater, grondwater, zeewater en afvalwaterhergebruik komen steeds vaker in beeld voor de bereiding van proceswater. Door slimme combinaties van technieken te maken lukt het Logisticon Water Treatment om in steeds meer gevallen de totale kosten voor u zelfs omlaag te brengen. 

Proceswaterbereiding tegen laagst mogelijke kosten

Kennis van en praktijkervaring met de waterzuiveringsprocessen zijn van groot belang om te komen tot het optimale ontwerp van behandelingstechnieken. Logisticon kan daarbij putten uit de operationele kennis opgedaan met onze mobiele (verhuur) waterzuiveringen. Met deze kennis kunnen wij installaties ontwerpen, bouwen en verkopen en u zo de laagst mogelijke kostencombinatie van investering, bediening en onderhoud bieden.

Kwaliteitstandaarden

Installaties voor de (petro)chemische industrie moeten anders gebouwd worden dan die voor bijvoorbeeld de metaal-, papier-, textiel-, voedingsmiddelen- of semi-conductorindustrie. Logisticon heeft de kennis en gekwalificeerd personeel in dienst om aan al de specifieke kwaliteitstandaarden en eisen van onze klanten te voldoen.

Betrouwbaar en leveringszeker

De betrouwbaarheid voor wat betreft kwaliteit en kwantiteit staat bij het ontwerp en de bouw centraal. Temeer omdat de kwaliteitseisen die aan het water gesteld worden vaak erg hoog liggen; van bijvoorbeeld absolute bacteriologische betrouwbaarheid tot aan ultrapuur water. Logisticon biedt op dit terrein klantspecifieke oplossingen voor zowel de kwaliteits- als de kwantiteitseisen die aan het proceswater worden gesteld.

Duurzaam proceswater uit afvalwater of koelwater 

Ook voor hergebruik van industrieel afvalwater of koelwater voor de productie van proceswater bent u bij Logisticon aan het juiste adres. Wij hebben zuiveringen ontworpen en gebouwd waarbij uit afvalwater gedemineraliseerd water, ketelvoedingswater en zelfs ultrapuurwater geproduceerd wordt. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten. Er wordt minder water ingekocht en eveneens minder afvalwater geloosd. Met deze integrale waterzuiveringsaanpak verlaagt u de operationele kosten van uw bedrijfsvoering, levert u ook nog een belangrijke bijdrage aan het milieu en heeft u een duurzame productie van proceswater.

Toepassingen van proceswater

Proceswater wordt in de industrie bij de productie vaak ingezet als

  • ketelvoedingswater en stoomproductie
  • basisgrondstof voor productieprocessen
  • transportmiddel
  • reinigingsmiddel
  • koelwater

Vele technieken voor waterbehandeling leverbaar

Waterzuiveringstechnieken zijn in grote lijnen onder te verdelen in de volgende technieken

  • Biologische zuiveringen
  • Fysische zuiveringen
  • Chemische zuiveringen
  • Combinaties van bovenstaande zuiveringen 

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.