Logisticon » Over ons » Aquaclinics » Bezinking

Bezinking

Procesbeschrijving

Bij bezinking worden gesuspendeerde deeltjes onder invloed van de gravitatiekracht uit het water verwijderd. Bij conventionele bezinking vindt de bezinking plaats in een (relatief) groot bassin waarin de deeltjes naar de bodem bezinken. Bij een steile hellingshoek van de bodem zakken worden de bezonken deeltjes onderin de tank verzameld en worden afgevoerd en eventueel verder verwerkt. Bij grote bezinktanks is de hellingshoek klein waardoor de deeltjes met behulp van mechanische ruimers op de bodem in het midden van de tank worden verzameld.

Een variant op conventionele bezinktank is de lamellenbezinker ook wel lamellenseparator, lamellenfilter of lamellenbezinktank genoemd. Bij de theorie van (ideale) bezin­king wordt er van uitgegaan dat het bezinkingsproces primair door het oppervlak wordt bepaald en niet door de verblijftijd in de tank. In een lamellenbezinker of lamellenseparator worden een groot aantal platen/buizen parallel onder een schuine hoek geplaatst waarmee een groot bezink­opper­vlak wordt gecreëerd. In onderstaande afbeelding is een type tegenstroom lamellen­separator weergegeven. Belangrijk hierbij is het geprojecteerde oppervlak van de lamellenseparator, plaatafstand en doorstroming.

lamelleseparator_LWT_

Voordelen van lamellenbezinking ten opzichte van conventionele bezinking zijn:

Nadeel dat kan worden genoemd is:

  • bij hoge slibbelastingen is deze techniek gevoeliger voor verstopping en daarmee voor kortsluitstromen

Toepassingsgebied

Conventionele bezinktanks (o.a. Dortmundtanks) worden al tientallen jaren op grote schaal wereldwijd toegepast bij de chemische en/of biologische behandeling van afvalwater. Lamellenseparatoren worden tot nu toe weinig toegepast voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater, maar wordt met name toegepast in de proces-, papier en voedingsmiddelenindustrie.

Procesverstoringen

Het scheidingsproces is zoals bij membranen niet absoluut. Indien door allerlei mogelijke redenen de te verwijderen deeltjes door een te lage bezinksnelheid niet kunnen worden verwijderd, worden deze deeltjes met het effluent afgevoerd.                      

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.