Logisticon » Over ons » Aquaclinics » Demon

Demon

DEMON (DE-amMONnificatie) is een kosteneffectieve technologie voor de verwijdering van stikstofverbindingen uit afvalwater met een hoge ammoniumconcentratie, door middel van nitrificatie en autotrofe denitrificatie.

Het proces is ontwikkeld door de Universiteit Innsbruck en kan inmiddels worden beschouwd als bewezen technologie. Momenteel zijn zes full-scale DEMON-installaties operationeel:
in Strass (Oostenrijk),
Glarnerland (Zwitserland) 
Plettenberg (Duitsland) 
Heidelberg (Duitsland)
De grootste installatie in Apeldoorn bij Waterschap Veluwe
en de laatse staat in Nieuwegein.

De grootste installatie is door de combinatie Grontmij/Logisticon Waterbehandeling geleverd
en de laatste door GMB, Grontmij en Logisticon Water Treatment.

DEMON wordt o.a toegepast bij de behandeling van rejectiewater dat vrijkomt bij de ontwatering van uitgegist slib. In potentie is de technologie ook geschikt voor stikstofverwijdering uit bijvoorbeeld het effluent van vastafval-vergistingsinstallaties.

Vergeleken met andere processen voor rejectiewaterbehandeling, zoals SBR, MBR, SHARON, en niet-biologische behandelingsmethoden zoals ammoniakstrippen, kent DEMON aanzienlijk lagere operationele kosten. Het proces wordt gekenmerkt door een grote stabiliteit.

Procesbeschrijving

In een DEMON-reactor vinden feitelijk twee processen plaats, die (vereenvoudigd) staan weergegeven

1. de oxidatie van een deel van het aangevoerde ammonium tot nitriet. Deze partiële nitrificatie wordt uitgevoerd door nitrificeerders zoals Nitrosomonas;

2. de reductie van het geproduceerde nitriet, waarbij ammonium wordt gebruikt als electronendonor. Hierbij wordt een deel van het nitriet doorgeoxideerd naar nitraat. Deze reactie wordt uitgevoerd door de anammox-bacteriën, en wordt de-ammonificatie genoemd.
Hieraan ontleent het DEMON-proces haar naam.

demon_proces

 De-ammonificatie (Demon) proces 1

In vergelijking met andere biologische stikstofverwijderingsprocessen wordt het DEMON-proces gekenmerkt door:

• een lage energiebehoefte, doordat slechts circa 50% van het aangevoerde ammonium hoeft te worden geoxideerd;

• de afwezigheid van de noodzaak van koolstofbrondosering (zoals methanol), omdat ammonium als elektronendonor wordt gebruikt in plaats van een organische koolstofbron;

• een lage slibopbrengst, vanwege de lage yield van de anammox-bacteriën.

In potentie werkt zuurstof (nodig voor de partiële nitrificatie) remmend op de anammoxbacteriën.
Desalniettemin vinden in een DEMON-reactor nitrificatie en deammonificatie in één reactorvolume plaats. Dit is mogelijk doordat er gewerkt wordt met een laag zuurstofsetpoint.Door dit lage zuurstofgehalte wordt tevens voorkomen dat nitrietoxiderende bacteriën (zoals Nitrobacter) zich in het systeem kunnen handhaven.

Vanwege de relatief lage groeisnelheid van de anammox-bacteriën dient een DEMON-reactor te worden bedreven met een redelijke slibleeftijd. Slibretentie is dus noodzakelijk.

Desalniettemin vindt geen ingroei van nitriet-oxiderende bacteriën zoals Nitrobacter plaats, vanwege het lage zuurstofsetpoint.

Om slibretentie mogelijk te maken wordt een DEMON-reactor bedreven als SBR.

De pH isde primaire regelgrootheid in het DEMON-proces. Voordeel van deze wijze van regelen is dat voorkomen wordt dat de nitrietconcentratie te hoog oploopt.

Voor meer informatie verwijzen u ook graag naar Sweco.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.