Gedemineraliseerd water of Demiwater

Gedemineraliseerd water (demi-water, demin water, gedeïoniseerd water) is water waaruit alle ionen (zouten, mineralen) verwijderd zijn. Als gedemineraliseerd water nog verder gezuiverd wordt en ook nog andere stoffen uit het water gehaald worden zoals zwevende en/of organische stoffen wordt ultra puur (UPW) water verkregen.

Gedestilleerd water of aqua dest, is zeer zuiver water, waaruit door destillatie naast alle anorganische zouten en vele organische stoffen zijn verwijderd. Water wordt soms dubbel gedestileerd (dubbel dest) om het de hoogst mogelijke zuiverheid te geven.

Demineralisatie of demineraliseren is het proces waarbij mineralen uit water verwijderd wordt. Na demineralisatie is het eindproduct dus demi water. Remineralisatie is het proces waarbij aan water extra mineralen worden toegevoegd.

Water geleid van nature elektrische stroom door de aanwezigheid van positieve (kationen) en negatieve ionen (anionen). Dit wordt de geleidbaarheid genoemd en uitgedrukt in Siemens per meter. Voor meer nauwkeurigheid wordt meestal de eenheid micro Siemens per centimeter gebruikt (µS/cm). Drinkwater heeft een geleidbaarheid die meestal ligt tussen 300 en 800 µS/cm. Demiwater bevat weinig ionen en heeft dus een lage geleidbaarheid. Demi water heeft geen vastgelegde kwaliteit. In de volksmond wordt van demi water kwaliteit gesproken als de geleidbaarheid onder 5 µS/cm ligt. Maar meest gebruikelijk is een geleidbaarheid die < 0,2 µS/cm. Als de geleidbaarheid nog lager ligt wordt dit niet meer uitgedrukt in geleidbaarheid (omdat er niet meer gesproken kan worden van geleidendheid) maar van weerstand. Dit is de reciproque waarde ( 1/x) van de geleidbaarheid. ( 0,2 µS/cm = 5 MΩ). Bij ultra puur water spreken we van > 18 megaOhm water.     

 Processen

Voor het verwijderen van zouten uit water zijn er diverse technieken. Hieronder de meest bekende technieken

- Verdamping/ gecombineerd met condensatie,. Destillatie (link wikipedia)
- Ionenwisselaars

  • Kationwisselaar
  • Anionwisselaar
  • Mengbed ionenwisselaar

- Omgekeerde osmose (OO) of RO (reverse osmosis)

- Continue De-ionisatie