Logisticon » Over ons » Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen bij Logisticon

Doelstelling

Duurzaam ondernemen en milieuzorg is een onlosmakelijk onderdeel van de organisatie van Logisticon Water Treatment & Logisticon Verhuur en onze medewerkers. Door duurzaam te ontwikkelen en te produceren met een evenwichtige balans tussen milieu, financiën en sociaal welzijn én te streven naar een minimale of zelfs het voorkomen van milieuoverlast en/of schadelijke(blijvende) effecten voor mens en omgeving.

Milieubeleid en Duurzaam ondernemen

Voor Logisticon is het ontwikkelen en produceren van duurzame installaties een standaard manier van werken. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het kiezen van energie technisch de beste oplossingen tijdens de volledige levenscyclus. In samenwerking met klanten en leveranciers wordt de implementatie van de beste producten nagestreefd, met het hoogst mogelijk efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen. In het belang van de kwaliteit van onze producten en diensten, maar met name ook voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, onderaannemers en derden, dienen de arbeidsomstandigheden en de daaraan verbonden zorg voor de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en het milieu de hoogste prioriteit te krijgen. Persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade dient altijd voorkomen te worden. Waarborging voor milieuzorg en duurzaamheid zijn door ons verankerd conform de meeste recente norm ISO9001, ISO14001 en VCA**.

Logisticon pakt Duurzaam aan

Ontwerp en offertestadium

Een belangrijk onderdeel van een ontwerp is het bepalen van de Life Cycle Costs, waarbij met name chemicaliën en energie de belangrijkste parameters zijn. Ook in het offertestadium wordt hieraan aandacht besteed. Zo heeft Logisticon haar klanten weten te motiveren een andere en betere oplossing te kiezen dan dat de klant in eerste instantie zelf voor ogen had. Deze innovatieve oplossingen worden zorgvuldig geëvalueerd in samenspraak met de klant en de mogelijke leveranciers. Hierbij gaat het niet alleen om investeringskosten, maar juist om de totale kosten van het hebben, bedrijven en onderhouden van de installatie(s). Ook wel aangeduid als TCO (Total Cost of Ownership). Verlaging van operationele kosten, onderhoud en vervanging zijn hierbij cruciaal. Dit heeft vaak ook een direct positief milieueffect.

Productieafdeling

Op de productieafdeling wordt continue geïnvesteerd in en gewerkt met apparatuur volgens de laatste stand der techniek om de kwaliteit te verbeteren en energie te besparen. Zo wordt om onnodig zaag- en laswerk (en dus verlies van materiaal) in leidingwerk te voorkomen gebruik gemaakt van een uithaalmachine (T-drill-machine).
Wordt alle “oude” verlichting vervangen door LED-lampen en in ruimtes waar men niet continue aanwezig is zijn beweging schakelaars op de verlichting gezet. Is geïnvesteerd in een eigen RVS beitserij, aparte chemicaliënopslag en waterdichte wasplaats. Hiermee wordt frequent transport naar een externe beitserij voorkomen, veilige opslag van chemicaliën bewerkstelligd en vervuiling van de ondergrond voorkomen.

Innovatieve projecten

Om duurzaam te (blijven) ondernemen is Logisticon altijd op zoek naar de nieuwste stand van de techniek. Hieraan wordt een groot deel van het Research& Development (R&D) budget besteed. Standaard zijn in onze onderzoeken projecten opgenomen voor optimalisatie van de bedrijfsvoering en vermindering van (chemische) reinigingen van membranen. Daarnaast wordt alleen en ook in samenwerking met klanten en toeleveranciers constant gewerkt aan verbeteringen van processen, waarbij de 3 P’s altijd weer terugkomen (People, Planet, Profit).

Toekomst en C2C + 3P’s

Termen als Cradle-to-Cradle (C2C) circulaire economie, herbruikbare stoffen beïnvloed ons denken over functionaliteit van installaties en gebruik van materialen. Niet alleen ontwerp en bouw staan centraal, maar ook het eind van de levensfunctie moet worden meegenomen. Diverse leveranciers beginnen al oplossingen in deze richting uit te werken en Logisticon werkt samen met deze bedrijven om deze innovaties te implementeren. Maar ook het denken in de 3 P’s (People, Planet en Profit) moet verder worden uitgewerkt. Het is onze uitdaging om in een relatief statische markt deze nieuwe ontwikkelingen een echte impuls te laten zijn voor nog duurzamere projecten.

Downloads

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.