Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Milieutechniek
Milieutechniek

Logisticon heeft een lange geschiedenis in het ondersteunen van de bouwsector bij het behandelen en zuiveren van grondwater. Tijdens bouw- en saneringswerkzaamheden wordt immers grondwater opgepompt. Logisticon kan helpen bij ontijzeringen, verwijdering van gesuspendeerde vaste stoffen, zware metalen, minerale oliën en koolwaterstoffen. Ook valt aanpassingen van pH van het water binnen de mogelijkheden.

Om de milieutechniek industrie te ondersteunen heeft Logisticon een omvangrijke en uitgebreide vloot van gemakkelijk inzetbare modulaire eenheden om het grondwater te behandelen. De vloot bestaat onder andere uit buffer, zandfilters, actief kool filters en striptorens.

Alle Case Studies
Gerelateerde Case Studies
Alle Case Studies
Ontijzering van grondwater
Logisticon leverde een installatie die het ijzergehalte in het grondwater omlaag kon brengen. De gevraagde capaciteit in dit project was 300 m3/uur.
Verwijdering van gechloreerde koolwaterstoffen bij sanering voor de bouw van een Kopenhaags metrostation
Kopenhagen werkt de laatste jaren hard aan een verdubbeling van het metronetwerk. Tijdens de aanleg van een nieuw station bleek het grondwater te zijn vervuild met gechloreerde koolwaterstoffen.
IJzer-, mangaan- en sulfaatverwijdering tijdens grondwatersanering op locatie farmaceut
Om de productielocatie van een Belgisch farmaceutisch bedrijf uit te kunnen breiden diende er een sanering uitgevoerd te worden. Het water dat hierbij vrijkomt had een te hoog gehalte aan…
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.