Logisticon » Technieken » Beluchting / Ontgassing

Beluchting / Ontgassing

Bij beluchting/ontgassing worden in water opgeloste stoffen in contact gebracht met de gasfase (lucht). Ten gevolge van concentratieverschillen worden stoffen in het water gebracht (bijv. inbreng zuurstof) danwel uit het water aan de gasfase overgedragen (koolzuurverwijdering).

Bij beluchting/ontgassing worden in water opgeloste stoffen in contact gebracht met de gasfase (lucht). Ten gevolge van concentratieverschillen worden stoffen in het water gebracht (bijv. inbreng zuurstof) danwel uit het water aan de gasfase overgedragen (koolzuurverwijdering). De snelheid van de overdracht wordt enerzijds bepaald door het verschil in concentratie tussen de gas- en de waterige fase en anderzijds de eigenschappen van de stof (oplosbaarheid in water).

Voor beluchting/ontgassing zijn systemen beschikbaar als cascadebeluchting, strippers (striptorens met vulmateriaal, plaatbeluchters) en vacuüminstallaties (vacuümontgassers - door het creëren van een vacuum wordt de oplosbaarheid van het product in de waterfase verlaagd).

Logisticon heeft veel ervaring opgedaan in het gebruik van striptorens en meervoudige plaatbeluchters. Zowel voor de verwijdering van de gemakkelijk stripbare stoffen (vluchtige organische koolwaterstoffen) als de moeilijkere stoffen (ammonium/ammoniak verwijdering bij lage pH).

Membraan ontgassers

Naast de gebruikelijke methoden zoals strippen en vacuüm ontgassing gebruikt Logisticon ook een techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van membranen.

Met het Liqui-cel® membraan is het mogelijk om gas vanuit een waterige fase te verwijderen. Het Liqui-cel ® membraan bestaat uit duizenden Celgard® microporeuze polypropyleen holle vezelmembranen (een soort rietjes) die gewonden zijn om een distributiepijp. Omdat de holle vezelmembranen hydro-foob zijn kan de waterige stroom niet door de poriën penetreren, maar het gas wel.

Als er hele lage waarden van opgeloste gassen bereikt moeten worden is het mogelijk aan de zuigzijde een vacuüm aan te brengen eventueel in combinatie met een stripgas (veelal Stikstof). Zuurstof gehaltes < 20 ppb zijn daarbij haalbaar. Deze resultaten worden bereikt met industriële kwaliteit stikstof in plaats van technisch zuivere stikstof wat een aanzienlijke besparing van de operationele kosten oplevert.
Voor meer informatie : www.liqui-cel.com