Logisticon » Technieken » Bezinking

Bezinking / Lamellenbezinker

Bij bezinking worden zwevende deeltjes onder invloed van de zwaartekracht uit het water verwijderd.

Gekozen kan worden om een groot bassin/tank toe te passen waarin de deeltjes naar de bodem zinken en via schrappers verwijderd worden (hoge verblijftijd en groot ruimtebeslag).

Bezinktank met slib bodemschrapers

Een andere en veel toegepaste techniek is de lamellenbezinker/ lamellenseparator waarbij een groot aantal platen onder een schuine hoek geplaatst zijn om zodoende een groot bezinkoppervlak te creëren. De zwevende deeltjes bezinken en worden in een onder de platen gelegen conus verzameld en periodiek afgevoerd. Het hogere bezinkoppervlak heeft als grote voordeel dat veel compacter kan gebouwd worden.

Lamellenseparator / afscheider

De lamellenbezinker van Logisticon Water Treatment is beschikbaar in diverse uitvoeringen waarbij de volgende aspecten een rol spelen:

  • capaciteit
  • benodigd geprojecteerd
  • bezinkoppervlak (volgend uit toe te passen oppervlakte belasting)
  • voorzien van een zandvang
  • opstellen lamellen in mee- danwel tegenstroom
  • uitvoering staal gecoat of roestvast staal (kunststof ook mogelijk in kleinere uitvoeringen)
  • hart op hart afstand lamellen

De standaarden die Logisticon heeft ontwikkeld zijn gebaseerd op een tegenstroom uitvoering met geprojecteerde oppervlakten van 20, 40, 60, 80 en 100 m². Mocht een andere uitvoering gewenst zijn dan kunnen wij dat voor u in gezamenlijk overleg realiseren. In ons verhuurpark zijn diverse lamellenbezinkers beschikbaar die u tijdelijk (full scale) kunt inzetten om uw water te behandelen en als zodanig ervaring mee op te doen. Het toepassen van een pijpflocculator (in combinatie met PE-dosering) behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie zie onze aquaclinic.