Logisticon » Technieken » Coagulatie / Flocculatie

Kleine zwevende deeltjes verwijderen door toevoeging van chemicaliƫn

Bij coagulatie/flocculatie wordt aan het water een chemicalie (vlokmiddel) toegevoegd met als doel om kleine zwevende deeltjes te verwijderen die normaal niet direct door bezinking, flotatie of zandfiltratie afgevangen kunnen worden.

Coagulatie is het proces waarbij door toevoegen van chemicaliën (bijv. driewaardig ijzer) de afstoting tussen de zwevende (colloïdale) deeltjes wordt verlaagd en waardoor deeltjes kunnen samenklonteren (intensieve menging water en chemicalie vereist, korte verblijftijd).

De vlokken die bij coagulatie ontstaan zijn klein en kunnen alleen verder groeien door rustig te roeren zodat deeltjes verder samen kunnen klonteren: flocculatie (rustige menging en langere verblijftijd). Om het flocculatieproces te verbeteren kunnen vlokhulpmiddelen worden gedoseerd (zoals poly-electrolieten: PE).
Het coagulatie-/flocculatieproces vindt plaats in tanks waarbij veel aandacht moet worden besteed aan mengenergie en verblijftijd. Zodra tevens PE wordt toegepast speelt de benodigde verblijftijd voor flocculatie een minder belangrijke rol (toepassing pijpflocculatoren mogelijk).

Pijpflocculatoren

Een pijpflocculator zorgt voor een effectieve menging, waarbij zowel de verblijftijd van het water als de afgegeven mengenergie over het traject constant is (propstroming). De deeltjes in het water en de te doseren chemicaliën (coagulant, flocculant, etc.) ondergaan op deze manier een gelijke behandeling waardoor het effluent van de pijpflocculator van constante kwaliteit is (vlokgrootte, etc.).

Het toepassen van een pijpflocculator heeft als grote voordeel dat geen mengers (apparatuur) nodig zijn en een minimaal ruimtebeslag t.o.v. een coagulatie- en flocculatietank. Het doseren van een coagulant vindt aan het begin van de flocculator plaats. Na x tijd (benodigd voor stabiliseren lading deeltjes) wordt verderop in de pijpflocculator een flocculant gedoseerd. De optimale locatie (injectiepunt) dient op labschaal onderzocht te worden (bekerglasproef). De pijpflocculator wordt uitgevoerd met monstername punten en optioneel met een pH-meter, in geval ook pH-correctie wordt uitgevoerd.