Logisticon » Technieken » Container zuiveringen

Containerzuiveringen

Containerzuiveringen zijn compleet geïnstalleerd in een stalen 10- of 20-ft container. De belangrijkste onderdelen en de apparatuur zijn ondergebracht in de container. Omdat ze bedrijfsklaar zijn, kunnen ze snel geïnstalleerd worden.
Het opstellen van ziuveringsinstallaties in een 10- 20-ft container heeft de volgende voordelen:

  • minimale mobilisatietijd, dus snel inzetbaar;
  • minder voorzieningen op locatie nodig;
  • geen hekwerk;
  • minder ruimtebeslag;
  • geen geluidsoverlast en bevriezingsgevaar dankzij geïsoleerde wanden;
  • minder opvallend dan een GWZI met losse componenten;
  • het geheel is afgesloten, dus vandaalbestendig;
  • langere levensduur dan een zuivering met losse componenten.

Een container heeft ten aanzien van de beschikbare ruimte wel een aantal beperkingen. Voor een installatie met filters houdt dit in dat de capaciteit van een containerzuivering maximaal 10 m3/uur kan zijn. Voor de installatie van een striptoren in een container zijn er minder beperkingen. In de regel kunnen standaard striptorens, compleet met pompbak en luchtzijdig actieve koolfilter, in een container geïnstalleerd worden. Striptorens in combinatie met een biologisch luchtfilter zijn in verband met de omvang van het luchtfilter moeilijker te integreren in een container. Bij een capaciteit vanaf 10 m3/uur wordt het biologische luchtfilter daarom op of naast de container geplaatst.